Εγγραφή

α)  Η εγγραφή στην Α’ Γυμνασίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού Πλαισίου της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά και των επίσημων κειμένων που έχουν δημοσιευτεί κατ’ εφαρμογή αυτού.

Η εγγραφή γίνεται μετά από προφορική και γραπτή εξέταση στην γαλλική γλώσσα καθώς και αξιολόγηση στα υπόλοιπα μαθήματα. Θα δίνεται προτεραιότητα στα αδέλφια παιδιών που φοιτούν ήδη στο Σχολείο μας, με την επιφύλαξη της ως άνω παραγράφου.

β) Η εγγραφή στις υπόλοιπες τάξεις πραγματοποιείται  με τον ίδιο τρόπο και αναλόγως με τις διαθέσιμες θέσεις.