Εγγραφή

α)  Η εγγραφή στην Α’ Γυμνασίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού Πλαισίου της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά και των επίσημων κειμένων που έχουν δημοσιευτεί κατ’ εφαρμογή αυτού.

Η εγγραφή γίνεται μετά από αξιολόγηση στη Νέα Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Ακολουθεί  κατατακτήρια γραπτή  και προφορική  ​​​​​​​εξέταση στην γαλλική γλώσσα για την κατάταξη των υποψηφίων στο σωστό τμήμα επιπέδου γνώσης της γλώσσας. Θα δίνεται προτεραιότητα στα αδέλφια παιδιών που φοιτούν ήδη στο Σχολείο μας, με την επιφύλαξη της ως άνω παραγράφου.

β) Η εγγραφή στις υπόλοιπες τάξεις πραγματοποιείται  με τον ίδιο τρόπο κ αι αναλόγως με τις διαθέσιμες θέσεις.