Κόστη για την σχολική σίτιση
Σχολική χρονιά 2018-2019
Είδος Μοναδιαία Τιμή Τριμηνιαία
04/09/2018 - 21/12/2018 08/01/2019 - 29/03/2019 01/04/2019- 28/06/2019  
Μικρό Μενού * 4,70 € 324,30 € 235,00 € 253,80 € 813,70 €
Μενού* 5,20 € 358,80 € 260,00 € 280,80 € 899,60 €
Πιάτο Ημέρας * 4,05 € 279,45 € 202,50 € 218,70 € 700,65 €

* Οι υπολογισμένες τιμές είναι αυτές της τριμηνιαίας συνδρομής. Αυξάνονται κατά 10% σε περίπτωση έκτακτης κατανάλωσης, δηλαδή Μικρό Μενού 5,17 €, Μενού 5,72 € και Πιάτο Ημέρας 4,46