Κόστη για την σχολική σίτιση
Σχολική χρονιά 2019-2020
Είδος Μοναδιαία Τιμή Τριμηνιαία
03/09/2019 - 20/12/2019 08/01/2020 - 31/03/2020 01/04/2020- 26/06/2020  
Μικρό Μενού * 4,75 € 327,75 € 242,25 € 237,50 € 807,50 €
Μενού* 5,25 € 362,25 € 267,75 € 262,50 € 892,50 €
Πιάτο Ημέρας * 4,10 € 282,90 € 209,10 € 205,00 € 697,00 €

* Οι υπολογισμένες τιμές είναι αυτές της τριμηνιαίας συνδρομής. Αυξάνονται κατά 10% σε περίπτωση έκτακτης κατανάλωσης, δηλαδή Μικρό Μενού 5,23 €, Μενού 5,78 € και Πιάτο Ημέρας 4,51