Κόστη για την σχολική σίτιση
Σχολική χρονιά 2023-2024
Είδος    
       
Μικρό Μενού * PS, MS, GS, CP, CE1 875 €      
Μενού* CE2 à la Terminale 962,50 €      
Πιάτο Ημέρας * Secondaire 787,50 €      

* Οι υπολογισμένες τιμές είναι αυτές της τριμηνιαίας συνδρομής. Αυξάνονται κατά 10% σε περίπτωση έκτακτης κατανάλωσης, δηλαδή Μικρό Μενού 5,50 €, Μενού 6,05 € και Πιάτο Ημέρας 4,95