Νηπιαγωγείο - Παρουσίαση

école maternelle

Το Νηπιαγωγείο μας, όπως όλα τα γαλλικά νηπιαγωγεία, ακολουθεί το επίσημο πρόγραμμα του Γαλλικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας.

Πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών στη διεύθυνση: BO@éducation.gouv.fr

Αυτό το στάδιο είναι θεμελιώδες για την δόμηση του νέου μαθητή. Ο μαθητής μαθαίνει μέσα από το εκπαιδευτικό παιχνίδι και πολυάριθμες παιδαγωγικές δραστηριότητες. Επιπλέον μαθαίνει να κοινωνικοποιείται και αποκτά τον έλεγχο της γλώσσας, ανακαλύπτοντας τον κόσμο γύρω του. Τέλος, ενδυναμώνει την φυσική του κατάσταση και αναπτύσσει τις καλλιτεχνικές του δεξιότητες.

Ονομάζεται επίσης πρώτος κύκλος εκμάθησης.

Το γαλλικό νηπιαγωγείο, πέρα από το γεγονός ότι παρουσιάζεται συχνά σαν πρότυπο, αποτελεί αναμφισβήτητα ένα σημαντικό κεφάλαιο στην μελλοντική σταδιοδρομία του μαθητή.

Το νηπιαγωγείο μας υποδέχεται περίπου 150 μαθητές που κατανέμονται σε 5 τάξεις από το Προνήπιο μέχρι το Νήπιο.