Προκαταβολή διδάκτρων για το σχολικο έτος 2023-2024
1. ΟΦΕΙΛΕΣ, ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
1.1- Έξοδα φοίτησης

Τα έξοδα αυτά, καθορίζονται κάθε χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου για τη Γαλλική Εκπαίδευση στην Ελλάδα μέσα στα πλαίσια του νόμου για τα ξένα σχολεία και την διακρατική συμφωνία- πλαίσιο του ιδρύματος.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως:

  • Για το σύνολο των τιμολογήσεων κάθε τριμήνου θα υπάρχει η δυνατότητα λήψης του, μέσω της πλατφόρμας EDUKA, την οποία θα πρέπει να ελέγχετε συχνά ( ακόμη και αν λαμβάνετε τις τιμολογήσεις μέσω e-mail).
  • Κάθε τρίμηνο που άρχισε οφείλεται στο σύνολό του. Τα σχετικά ποσά είναι απαιτητά στην αρχή του κάθε τριμήνου (Η παράγραφος 2 πιο κάτω αναφέρει τις προθεσμίες πληρωμής).
  • Εάν τα οφειλόμενα ποσά δεν έχουν εξοφληθεί στις καθορισμένες ημερομηνίες και μετά από υπενθύμιση, είναι δυνατό να ακολουθηθούν διαδικασίες είσπραξης διά της δικαστικής οδού.
 
1.2 Έξοδα προεγγραφής (αξιολόγηση φακέλου)

Για να εξετασθεί κάθε καινούρια αίτηση προεγγραφής, πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 40€.

1.3 Έξοδα πρώτης εγγραφής (δικαίωμα εισαγωγής)

Κάθε πρώτη εγγραφή συνεπάγεται έξοδα πρώτης εγγραφής. Τα έξοδα "πρώτης εγγραφής" των 900 € πληρώνονται μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια φοίτησης. Το ποσό αυτό δεν αποδίδεται σε περίπτωση υπαναχώρησης και σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζει μία κράτηση θέσης στην ελληνογαλλική Σχολή για την παρούσα σχολική χρονιά ή την επόμενη.

1.4 Ασφάλιστρα

Η Σχολή υπογράφει για κάθε μαθητή μία ατομική ασφάλεια ατυχημάτων και ασφάλεια αστικής ευθύνης .Το ετήσιο κόστος της ασφάλειας αυτής ανέρχεται σε 12 € και αφορά όλους τους μαθητές που φοιτούν( ακόμη και τους υπότροφους).

1.5 Τα έξοδα μεταφοράς
Εφόσον ένας μαθητής έχει εγγραφεί για μία συνεχή χρήση, καθημερινή ή μη, των σχολικών λεωφορείων, θεωρείται ότι οφείλει μεταφορικά.
Αποτελεί ένα ετήσιο και εφάπαξ πόσο. Τα έξοδα μεταφοράς λαμβάνουν υπ’ όψη την απόσταση και καθορίζονται κατ’ αποκοπή και δεν μπορούν να εναρμονίζονται ανάλογα με τη χρήση τους.
Είναι δυνατόν η μη πληρωμή τους να επιφέρει την απαγόρευση χρήσης της σχολικής μεταφοράς.

H επανεγγραφή ενός μαθητή στην επόμενη σχολική χρονιά προϋποθέτει την εξόφληση κάθε οφειλής της προηγούμενης.

1.6 Πολυμελείς οικογένειες - Εκπτώσεις

Οι οικογένειες που έχουν εγγεγραμμένα 3 παιδιά κατά τη διάρκεια της ίδιας σχολικής χρονιάς δικαιούνται, για κάθε παιδί, μία έκπτωση 10% στα έξοδα φοίτησης και στα έξοδα σχολικής μεταφοράς.

Οι οικογένειες που έχουν 4 και περισσότερα παιδιά ή σε περίπτωση φοίτησης τριδύμων, δίδεται μία έκπτωση 15 % στα έξοδα φοίτησης των παιδιών.

 
1.7 Μαθητές υπότροφοι του Γαλλικού κράτους
Όσον αφορά τους υπότροφους μαθητές του Γαλλικού κράτους οι τιμολογήσεις θα είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα EDUKA (στην καρτέλα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ γονέων) έχοντας ληφθεί υπόψη οι μειώσεις της 1ης εθνικής επιτροπής των υποτροφιών.
Οι τιμολογήσεις του πρώτου τριμήνου δεν μπορούν να συμπεριλάβουν τις μειώσεις από τις αιτήσεις επανεξέτασης ή των εκπρόθεσμων αιτήσεων που έχουν κατατεθεί στην 2η επιτροπή. Η αναπροσαρμογή τιμολόγησης θα γίνει μετά την ενημέρωση που θα λάβουμε από τη 2η επιτροπή.
 
Για περισσότερες πληροφορίες :
 
 
2. ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2023-2024
2.1 Δίδακτρα

ΤΙΜΕΣ 2023-2024

ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ

40% πληρωτέο πριν από

30% πληρωτέο πριν από

30% πληρωτέο πριν από

   

16-Οκτ-23

19-Φεβρ-24

22-Απρ-24

MATERNELLE  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

5 360 €

2 144 €

1 608 €

1 608 €

PRIMAIRE ΔΗΜΟΤΙΚΟ  CP

5 360 €

2 144 €

1 608 €

1 608 €

PRIMAIRE ΔΗΜΟΤΙΚΟ  CE1

5 090 €

2 036 €

1 527 €

1 527 €

PRIMAIRE ΔΗΜΟΤΙΚΟ  CE2

4 850 €

1 940 €

1 455 €

1 455 €

PRIMAIRE ΔΗΜΟΤΙΚΟ  CM1

4 630 €

1 852 €

1 389 €

1 389 €

PRIMAIRE ΔΗΜΟΤΙΚΟ  CM2

4 550 €

1 820 €

1 365 €

1 365 €

     

COLLEGE ΓΥΜΝΑΣΙΟ(ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)

4 955 €

1 982 €

1 486,50 €

1 486,50 €

         
         
         
         
 

LYCEE ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

5 175 €

2 070 €

1 552,50 €

1 552,50 €

Οι οικογένειες των οποίων τα δίδακτρα πληρώνονται άμεσα ή έμμεσα από τον εργοδότη τους, επιβαρύνονται με 20% στα δίδακτρα

Tarifs - Δίδακτρα

Version française - Έκδοση στα Γαλλικά icône application/pdf  tarifs_lfhed_2023-2024- FR.pdf

Version grecque - Έκδοση στα Ελληνικά icône application/pdftarifs_lfhed_2023-2024_GR.pdf

2.2 Έξοδα εξετάσεων (πληρωτέα μέχρι: 17/02/2023)

Épreuves anticipées du baccalauréat 

115 € Brevet des collèges 65 €

Baccalauréat

350 € Brevet des collèges OIB 100 €

Baccalauréat OIB 

500 €    

3. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ για τα δίδακτρα της επόμενης σχολικής χρονιάς, η οποία αφαιρείτε από την απόδειξη του πρώτου τριμήνου της επόμενης σχολικής χρονιάς (πληρωτέα μέχρι: 9 Ιουνίου 2023)

  Προκαταβολή διδάκτρων Προκαταβολή - σχολική μεταφορά

1 μαθητής

900,00 €

300,00 €

2 εγγεγραμμένοι μαθητές ή παραπάνω

1 800,00 €

600,00 €

Υπότροφοι μαθητές

0,00 €

0,00 €

4. ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ (Προαιρετική εγγραφή)

  ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ 40% πληρωτέο πριν από 30% πληρωτέο πριν από 30% πληρωτέο πριν από
    16-Οκτ-23 19-Φεβρ-24 22-Απρ-24

Φύλαξη (PS au CE1)

201 €

81 €

60 €

60 €

Ενισχυτική διδασκαλία (élémentaire)

405 €

165 €

120 €

120 €

Μελέτη (élémentaire)

261 €

105 €

78 €

78 €

Εξωσχολικές δραστηριότητες

405 €

165 €

120 €

120 €

5.ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (Προαιρετική εγγραφή)

 

ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ

40% πληρωτέο πριν από

30% πληρωτέο πριν από

30% πληρωτέο πριν από

 

 

16-Οκτ-23

19-Φεβρ-24 22-Απρ-24

Διαδρομή 1

1 612 €

644,80 €

483,60 €

483,60 €

Διαδρομή 2

1 728 €

691,20 €

518,40 €

518,40 €

Διαδρομή 3

1 817 €

726,80 €

545,10 €

545,10 €

Διαδρομή 4

1 949 €

779,60 €

584,70 €

584,70 €

Διαδρομή 5 2 050 € 820 € 615 € 615 €

6. ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ (Προαιρετική εγγραφή)

Μία κάρτα πληρωμής διανέμεται σε όλους τους μαθητές γυμνασίου, λυκείου, την οποία θα πρέπει να επιδεικνύουν κάθε φορά στο ταμείο είτε παίρνουν ένα γεύμα περιστασιακά είτε είναι εγγεγραμμένοι για το τρίμηνο, ισχύει και για τους υπότροφους μαθητές( μόνο οι μαθητές δημοτικού δεν έχουν κάρτα).

Type de menu

Τάξη

Ετήσια εγγραφή

PETIT MENU (ορεκτικό, κυρίως πιάτο, επιδόρπιο)

PS, MS, GS, CP, CE1

875 €

MENU (ορεκτικό, κυρίως πιάτο, επιδόρπιο)

CE2 à la terminale

962,50 €

PLAT DU JOUR (ορεκτικό, κυρίως πιάτο)

Secondaire/Γυμνάσιο, Λύκειο

787,50 €

Οι παραπάνω τιμές είναι αυτές του τριμήνου, προσαυξάνονται κατά 10% σε περίπτωση περιστασιακής κατανάλωσης (5,50 € μικρό μενού, 6,05 € μενού, 4,95 € κυρίως πιάτο).

7. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

7.1 Με τραπεζική κάρτα (VISA ή MASTERCARD)

- Με card link τηλεφωνικά στο 211 3009143 ( Κος Τσέλος).

- Πληρωμή με τραπεζική κάρτα διαδικτυακά στην πλατφόρμα EDUKA με την εξής διαδικασία :

  1. 1 - Στην σελίδα υποδοχής του EDUKA επιλέξτε την καρτέλα «Οικονομικά»
  2. 2- Επιλέξτε « διαδικτυακή πληρωμή »
  3. 3- Επιλέξτε «οφειλόμενο ποσό» για να τακτοποιήσετε το σύνολο της οφειλής ή επιλέξτε «άλλο ποσό» εάν χρειάζεται επιμερισμός της πληρωμής.
  4. 4- Επιλέξτε «πληρωμή»
  5. 5- Επιλέξτε «συνέχεια» έτσι ώστε να συνδεθείτε στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας και συμπληρώστε τα στοιχεία σας όπως σε κάθε πλατφόρμα του e-commerce

Αυτός ο τρόπος πληρωμής είναι προτιμότερος λόγω της αμεσότητας της εμφάνισης των πληρωμένων ποσών στην καρτέλα σας.

7.2 Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

ALPHA BANK

 

EUROBANK

Compte n° 138002002001940

 

Compte n° 00260045910200348325

SWIFT CODE : CRBAGRAAXXX

 

SWIFT CODE : ERBKGRAA

IBAN : GR0701401380138002002001940

 

IBAN : GR0802600450000910200348325

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, παράκληση να αναφέρεται το επίθετο και η τάξη του μαθητή και να κάνετε λήψη των αποδείξεων από την πλατφόρμα EDUKA στην καρτέλα ΑΡΧΕΙΑ.