Εθνικό Δίπλωμα BREVET

Τα κυριότερα νέα δεδομένα για το Brevet

Η Φυσική-Χημεία, η Βιολογία και η Τεχνολογία αξιολογούνται από εδώ και στο εξής κατά τη διάρκεια μιας τελικής εξέτασης.

8 ώρες γραπτών εξετάσεων αντί για 7 που ίσχυαν έως σήμερα.

Γραπτές και προφορική εξέταση συγκεντρωμένες σε μία από τις τελευταίες εβδομάδες του Ιουνίου (θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις που θα ληφθούν για τα εξεταστικά κέντρα του εξωτερικού).

Οργάνωση τελετής, κατά τα πρότυπα της γαλλικής δημοκρατίας, για την απονομή των διπλωμάτων του Brevet, όταν θα είναι διαθέσιμα.

 • Τρεις ημέρες εξετάσεων
  • Δύο ημέρες γραπτών εξετάσεων

Η πρώτη μέρα: Γαλλικά (διάρκεια 3 ώρες) και Ιστορία - Γεωγραφία και Αγωγή του Πολίτη (διάρκεια 2 ώρες)

 • ένα θέμα ως ‘κόκκινη κλωστή’
 • ερωτήσεις για κάθε μάθημα
 • μία εργασία σύνταξης και ανάπτυξης επιχειρηματολογίας
 • μία ορθογραφία

Η δεύτερη μέρα: μία νέα γραπτή εξέταση διάρκειας 3 ωρών πάνω στα προγράμματα των Μαθηματικών (2 ώρες) και των Πειραματικών επιστημών και της Τεχνολογίας (1 ώρα)

 • ένα θέμα ως ‘κόκκινη κλωστή’
 • ερωτήσεις για κάθε μάθημα
 • μία άσκηση πληροφορικής, συνδεδεμένη με τα νέα προγράμματα Μαθηματικών και Τεχνολογίας
 • Μία προφορική εξέταση
  • Μία νέα προφορική εξέταση διάρκειας 15 λεπτών (10 λεπτά παρουσίασης και 5 λεπτά συζήτησης)

Η καλή γνώση της γλώσσας βρίσκεται στο κέντρο αυτής της νέας εξέτασης: από την ποιότητα της έκφρασης στον προφορικό λόγο εξαρτάται το ήμισυ της βαθμολογίας.

Μαθητές Γυμνασίου συμμέτοχοι στη νέα διαδικασία: ο μαθητής παρουσιάζει μία διαθεματική εργασία (projet) την οποία πραγματοποίησε στα πλαίσια μιας πρακτικής διαθεματικής διδασκαλίας (ΕΡΙ) ή της διδασκαλίας καλλιτεχνικών και πολιτιστικών μαθημάτων, του κύκλου διδασκαλίας για το μέλλον και για τον πολίτη. Ο μαθητής επιλέγει την εργασία που επιθυμεί να παρουσιάσει. Από την αξιολόγηση της εργασίας αυτής και των γνώσεων που αποκόμισε κατά την πραγματοποίησή της εξαρτάται το υπόλοιπο ήμισυ της βαθμολογίας.

Αξιολόγηση νέων δεξιοτήτων, προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις της συνέχισης των σπουδών και του σύγχρονου κόσμου: προφορική έκφραση, διεξαγωγή και διεκπεραίωση της εργασίας, ομαδικό πνεύμα, αυτονομία.

Το Brevet πριν και μετά

Από το 2016 και εφεξής

Ο διαρκής έλεγχος (κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους) αντιπροσωπεύει 400 μονάδες.

Καθένα από τα 8 πεδία του κοινού πλασίου (γνώσεων, δεξιοτήτων και πολιτισμού) αθροίζει ένα σύνολο μονάδων για τον μαθητή μέχρι τη χρονική στιγμή της διεξαγωγής του Συμβουλίου τάξης του τρίτου τριμήνου της 3Ε:

 • ŸΑνεπαρκής γνώση (10 μονάδες)
 • Εύθραυστη γνώση (20 μονάδες)
 • ŸΙκανοποιητική γνώση (35 μονάδες)
 • Άριστη γνώση (50 μονάδες)

Η τελική εξέταση (στο τέλος της 3Ε) αντιπροσωπεύει 300 μονάδες.

 • Τα Γαλλικά, η Ιστορία - Γεωγραφία και η Αγωγή του πολίτη βαθμολογούνται με άριστα το 100.
 • ŸΤα Μαθηματικά, η Βιολογία, η Φυσική - Χημεία και η Τεχνολογία βαθμολογούνται με άριστα το 100.
 • ŸΗ προφορική εξέταση βαθμολογείται με άριστα το 100.

Ο μαθητής θεωρείται επιτυχών εάν συγκεντρώσει 350 μονάδες σε σύνολο 700.

Υπάρχουν και οι ακόλουθες διακρίσεις, με τις οποίες μπορεί να λάβει το Brevet:

 • Καλώς, εάν συγκεντρώσει 420 μονάδες και άνω.
 • Λίαν καλώς, εάν συγκεντρώσει 490 μονάδες και άνω.
 • Άριστα, εάν συγκεντρώσει 560 μονάδες και άνω.