Ασφάλεια / Πρόληψη

Είναι σημαντικό να θυμάστε τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται σε περίπτωση σεισμού . Συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα:

Σε περίπτωση που ο σεισμός συμβεί στην περιοχή του Σχολείου μας:

Μπορείτε να υπενθυμίσεσε στο παιδί σας, όπως το κάνουν οι καθηγητές κάθε χρόνο, ότι θα πρέπει:

Στο εσωτερικό του κτιρίου

  • Να μην βιαστεί να βγεί έξω
  • Να βρεί καταφύγιο σε χώρους που έχει αναγνωρίσει ως χώρους ασφαλείας και να προφυλαχθεί από τις πτώσεις αντικειμένων
  • Να απομακρυνθεί από τα πιο κρίσιμα μέρη (παραδείγματος χάριν, τα παράθυρα),
  • Να προστατευθεί (κάτω από ένα τραπέζι)

Στο εξωτερικό του κτιρίου

  • Να Απομακρυνθεί από κτίρια, και ηλεκτρικά καλώδια, ενώ ελλείψει τέτοιας δυνατότητας, να προφυλαχθεί κάτω από κάποιο υπόγειο ή αψίδα
  • Επιπλέον, ως γονέας:
  • Σκεφθείτε πως το κτήριο είναι θεμελιωμένο σε βράχο, έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό και ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες εκκένωσης. Επομένως, τα παιδιά σας βρίσκονται στις καλύτερες δυνατές συνθήκες ασφαλείας.
  • Μην παίρνετε αστόχαστα ρίσκα, θέλοντας να έρθετε έως το Σχολείο για να πάρετε το παιδί σας.
  • ·Το τηλεφωνικό δίκτυο μπορεί να παρουσιάζει μεγάλη συμφόρηση. Μην το επιβαρύνετε περαιτέρω. Ακούστε το ραδιόφωνο, εάν έχετε αυτή την δυνατότητα. Εάν έχετε οικογένεια στην Γαλλία, επικοινωνήστε με κάποιον δικό σας άνθρωπο και ζητήστε του να διαβιβάσει το μήνυμά σας στους υπόλοιπους.

Σε κάθε περίπτωση, μεριμνήστε να ενημερωθείτε από το Προξενείο για τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται για την γαλλόφωνη κοινότητα.

Διεύθυνση: Ακαδημίας 6, 1ος όροφος. Ωράριο: Δευτέρα – Παρασκευή 08.30-13.30, Τηλέφωνο: 210 33 91 200.