Διοικητικό Συμβούλιο
  • Πρόεδρος: ο κ. Διευθυντής της AEFE.

  • Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την διοικητική, οικονομική και στρατηγική διοίκηση. Συνέρχεται δύο φορές τον χρόνο. Απαρτίζεται από εκπροσώπους της Διοίκησης (Ελληνογαλλική Σχολή, Πρεσβεία και AEFE), καθώς και από 3 εκπροσώπους γονέων που εκλέγονται για έναν χρόνο, μετά από ψηφοφορία στο Συμβούλιο Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, σύμφωνα με τον μέσο όρο του πλέον ισχυρού υπολοίπου (2 Γαλλικού και 1 Ελληνικού Τμήματος). Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον οικονομικό απολογισμό του Σχολείου. Κάθε χρόνο η Ένωση για την Γαλλική Εκπαίδευση στην Ελλάδα (AEFG) οργανώνει Γενική Συνέλευση, στην οποία συμμετέχουν οι εκπρόσωποι της Διοίκησης (Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Παιδείας, AEFE, Πρεσβεία και Ελληνογαλλική Σχολή καθώς και οι γονείς μαθητών/τριών που έχουν εκλεγεί στο Συμβούλιο Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

  •  Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : proviseur@lfh.gr ή στην ιστοσελίδα του Σχολείου, κάτω από την επικεφαλίδα « Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων»