Πρόγραμμα Σπουδών στο Λύκειο

Το Λύκειο της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά ακολουθεί το πρόγραμμα του ελληνικού υπουργείου Παιδείας με παρεκκλίσεις που εξυπηρετούν τον χαρακτήρα και τη στόχευση ενός σχολείου με διττό προσανατολισμό, την προετοιμασία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των πανελληνίων εξετάσεων και την προετοιμασία για εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα parcours sup για τα Γαλλικά Πανεπιστήμια. Ορισμένες καινοτομίες εξυπηρετούν τον γεγονός ότι το σχολείο μας είναι το μοναδικό ελληνικό εκπαιδευτήριο με διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας πιστοποιημένης από το γαλλικό κράτος.

Οι καινοτομίες του προγράμματος συμπτύσσονται στα ακόλουθα:

  1. Ενισχυτικές ώρες στα μαθήματα ομάδων προσανατολισμού
  2. Σχηματισμός τμημάτων Β’ Λυκείου με δυναμική διδασκαλίας μαθημάτων ομάδων προσανατολισμού
  3. Προετοιμασία για τα Γαλλικά Πανεπιστήμια
  4. Υλοποίηση και προγράμματα του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας
  5. Σεμινάριο πρώτων βοηθειών στους μαθητές και πιστοποίηση από το γαλλικό κράτος (PSC1)
  6. Επιτόπια έρευνα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Γαλλίας συμβεβλημένων με το ελληνικό τμήμα του LFHED