Υποβολή ανταγωνιστικών προσφορών για ανάθεση έργου