Η σχολική ζωή μια γαλλική ιδιοτυπία στην Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά

Ο Κύριος Σύμβουλος Εκπαίδευσης (CPE) διασφαλίζει τη λειτουργία του γραφείου της σχολικής ζωής και οργανώνει την υπηρεσία επιτηρητών.

Δέκα επιτηρητές εργάζονται για το σχολείο με πέντε βασικά καθήκοντα:

1. Το προσωπικό του γραφείου της σχολικής ζωής εξασφαλίζει την επιτήρηση και την ασφάλεια των μαθητών εκτός των ωρών των μαθημάτων:

 • κατά την είσοδο και έξοδο από τη σχολή
 • στα διαλλείματα και κατά τη διάρκεια των γευμάτων
 • κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων ή όταν απουσιάζουν οι καθηγητές

Στην ελληνογαλλική σχολή Eugène Delacroix, οι επιτηρητές επιβλέπουν επίσης τους μαθητές του δημοτικού κατά τη διάρκεια των γευμάτων από τις 11 μέχρι τις 13:30, στην αυλή και στην μεγάλη τραπεζαρία.

2. διαχείριση των απουσιών και των καθυστερήσεων

 • οι γονείς ενημερώνουν το γραφείο σχολικής ζωής, το συντομότερο δυνατόν για την απουσία του παιδιού τους και συμπληρώνουν το τετράδιο επικοινωνίας (carnet de correspondance) (σε δύο αντίγραφα)
 • Μόλις επιστρέψει ο μαθητής περνάει από το γραφείο της σχολικής ζωής για να επικυρώσει το δελτίο του
 • σε περίπτωση προβλέψιμης απουσίας : ιατρικό ραντεβού ή άλλο, το τετράδιο επικοινωνίας θα πρέπει να συμπληρώνεται εκ των προτέρων και να παραδίδεται στο γραφείο της σχολικής ζωής.

Το προσωπικό της υπηρεσίας επιτήρησης επικοινωνεί σε καθημερινή βάση με τις οικογένειες των μαθητών που απουσιάζουν, εφόσον οι γονείς δεν έχουν ειδοποιήσει το σχολείο.

3. Ο CPE είναι ο εγγυητής του εσωτερικού κανονισμού (RI), ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του σχολείου και στο τετράδιο επικοινωνίας κάθε μαθητή στα ελληνικά και γαλλικά. Επιπλέον, και κάθε ενήλικας εργαζόμενος στο Ίδρυμα μπορεί και οφείλει να παρέμβει σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς

4εκπαίδευση σχετικά με την ιθαγένεια (στο ρόλο του πολίτη) και ψυχαγωγικές δραστηριότητες

 • προτροπή των μαθητών να συμμετέχουν ενεργά στη ζωή του σχολείου και πιο μετά στη συνέχεια στην κοινωνική ζωή
 • εκπαίδευση των εκπροσώπων, σπουδαιότητα της επιλογής των εκπροσώπων της τάξης

5. ατομική παρακολούθηση των μαθητών

 • προσωπικές συνεντεύξεις
 • συμβούλιο της τάξης
 • επαφή με το γιατρό του σχολείου, τη νοσοκόμα, τον υπεύθυνο καθηγητή, τη διεύθυνση,τ ις διοικητικές υπηρεσίες

Το εύρος των παρεμβάσεων μας πραγματοποιείται σε πολλούς τομείς.

Οι κύριοι στόχοι είναι: η ευημερία των μαθητών για μια επιτυχημένη φοίτηση