Διοικητική οργάνωση και χάρτα σχολικής ζωής

ΧΑΡΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ

Η Χάρτα ορίζει τις γενικές προϋποθέσεις χρήσης του εξοπλισμού και του συστήματος πληροφορικής του Σχολείου, με σκοπό να γνωρίζουν οι χρήστες τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι ακόλουθοι κανόνες και υποχρεώσεις ισχύουν για κάθε μαθητή/τρια, που χρησιμοποιεί τους πόρους πληροφορικής του Σχολείου. Η πρόσβαση στους πόρους πληροφορικής (υπολογιστές, περιφερειακά και δίκτυα) υπόκειται στην υπογραφή της παρούσας Χάρτας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η πρόσβαση μαθητών/τριών σε εξοπλισμό πληροφορικής εγκρίνεται με εποπτεία καθηγητή παρόντος στην αίθουσα ή βιβλιοθηκονόμου του Κέντρου Τεκμηρίωσης & Πληροφορικής ή και αυτόνομα για τους μαθητές, μετά από κατ’ εξαίρεση έγκριση από ένα μέλος της Διεύθυνσης, που θα έχει απαντήσει θετικά σε σχετικό γραπτό αίτημα.

Κάθε χρήστης του πεδίου πληροφορικής θα διαθέτει προσωπική και ονομαστική πρόσβαση, αποτελούμενη από ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό χρήστη, που θα του επιτρέπουν την πρόσβασή στους πόρους πληροφορικής του Σχολείου. Η πρόσβαση αυτή είναι αυστηρά προσωπική και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παραχωρηθεί, ούτε καν προσωρινά, σε κάποιον τρίτο. Το δικαίωμα πρόσβασης δεν ισχύει όταν οι λόγοι έγκρισης της πρόσβασης παύουν να ισχύουν.

Κάθε χρήστης θα θεωρείται υπαίτιος για παραβάσεις που μπορεί να διαπραχθούν χάρη στο προσωπικό του δικαίωμα πρόσβασής. Για αυτό κι οι διαχειριστές του δικτύου πληροφορικής διαθέτουν σύστημα ημερήσιας καταγραφής των συνδέσεων των υπολογιστών, που επιτρέπει να παραδίδεται στην δικαστική αρχή η ταυτότητα του χρήστη, του οποίου ο λογαριασμός χρησίμευσε στην διάπραξη της εν λόγω παράβασης.

ΠΟΡΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στους εξής πόρους πληροφορικής:

Μία ιδιωτική μονάδα δίσκου αποθήκευσης στο δίκτυο (Μονάδα Δίσκου Η, προσβάσιμη στους διαχειριστές για λόγους συντήρησης).

Μία μονάδα δίσκου δικτύου που θα συγκεντρώνει τους πόρους της εκάστοτε τάξης (Μονάδα Δίσκου Υ).

Μία κοινή ζώνη μαθητών/καθηγητών, όπου οι δεύτεροι θα μπορούν να ανταλλάσσουν έγγραφα άμεσα με τους μαθητές/τριες (Μονάδα Δίσκου Ρ).

Διαδίκτυο (με φιλτράρισμα περιεχομένου και ημερήσια καταγραφή αιτημάτων πρόσβασης).

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οποιαδήποτε χρήση των πόρων πληροφορικής λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο των παιδαγωγικών ή εκπαιδευτικών στόχων, που καθορίζει το διδακτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό. Οι υπολογιστές είναι εξοπλισμένοι με λογισμικό εποπτείας από απόσταση, που επιτρέπει να παρακολουθείται η τήρηση των συνθηκών χρήσης που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Τα αρχεία ενός χρήστη θα πρέπει να θεωρούνται ιδιωτικά, ακόμα κι αν είναι προσβάσιμα από άλλους χρήστες.

Κάθε χρήστης δεσμεύεται να ελέγξει την κατάσταση του εξοπλισμού πληροφορικής, πριν τη χρήση του, καθώς και να ενημερώσει τον υπεύθυνο σε περίπτωση που ο εξοπλισμός απουσιάζει, έχει υποστεί φθορές ή είναι ελαττωματικός. Σε κάθε περίπτωση, είναι υπεύθυνος για τον δικό του τρόπο χρήσης του συγκεκριμένου εξοπλισμού και λοιπών πόρων πληροφορικής.

Στο τέλος του σχολικού έτους ζητείται από τους χρήστες να καθαρίσουν την ιδιωτική και δημόσια ζώνη που χρησιμοποίησαν (κοινές μονάδες δίσκου Ρ και Υ και ιδιωτική ζώνη Η), αποθηκεύοντας τα δικά τους δεδομένα σε εξωτερική φορητή συσκευή αποθήκευσης της αρεσκείας τους (στικ USB, εξωτερικό σκληρό δίσκο, ιδιωτικό διαδικτυακό σύννεφο αποθήκευσης). Καμία αποθήκευση δεν θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία Πληροφορικής, κατά τις εργασίες συντήρησης στο τέλος του έτους.

Η κατανάλωση τροφίμων και ποτών απαγορεύεται αυστηρά κατά τη χρήση των τερματικών σταθμών εργασίας.

Σε γενικές γραμμές, ο προσυπογράφων την παρούσα Χάρτα συμφωνεί ότι ΔΕΝ θα προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

Δεν θα αναλάβει οποιαδήποτε δραστηριότητα θα επηρέαζε αρνητικά την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου πληροφορικής (εισαγωγή ιών, υποβάθμιση του εξοπλισμού...).

Δεν θα διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου πληροφορικής ή κάποιου από τα συστήματα που συνδέονται με αυτό το δίκτυο.

Δεν θα κρύψει την πραγματική του ταυτότητα ούτε θα αποκτήσει τον κωδικό πρόσβασης κάποιου άλλου χρήστη.

Δεν θα έχει πρόσβαση σε ούτε θα αλλοιώσει δεδομένα που ανήκουν σε κάποιον άλλο χρήστη.

Δεν θα προσβάλει την ακεραιότητα κάποιου χρήστη του Σχολείου, κυρίως χρησιμοποιώντας προκλητικές εικόνες ή μηνύματα.

Δεν θα συνδεθεί σε κάποια ιστοσελίδα καταδικαστέα, που να έχει αναφερθεί ως τέτοια (ιστοσελίδα με θεματολογία hacking, cracking, πορνογραφική, αναθεωρητική, ρατσιστική...).

Δεν θα εγκαταστήσει ούτε θα χρησιμοποιήσει πειρατικά λογισμικά ή παιχνίδια.

Δεν θα μεταφορτώσει αρχεία, χωρίς τη ρητή έγκριση του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού.

Δεν θα χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε εργαλείο άμεσης αποστολής και λήψης μηνυμάτων (Messenger και άλλα εργαλεία διαδικτυακής συνομιλίας τύπου «chat») ή ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το Twitter, χωρίς τη ρητή έγκριση του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού.

Δεν θα επισκεφθεί ιστοσελίδες διαδικτυακών παιχνιδιών.

Δεν θα επισκεφθεί ιστοσελίδες διαμοιρασμού οπτικοακουστικού υλικού, όπως το YouTube ή το dailymotion, χωρίς τη ρητή έγκριση του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού.

Σε γενικές γραμμές, ο προσυπογράφων την παρούσα Χάρτα δεσμεύεται να τηρεί τους πόρους πληροφορικής:

Τηρώντας τη νομοθεσία για την διανοητική, λογοτεχνική και καλλιτεχνική ιδιοκτησία.

Τηρώντας τη νομοθεσία για την πληροφορική, τα αρχεία και τις ατομικές ελευθερίες.

Τηρώντας τη νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και κυρίως, το δικαίωμα στην εικόνα του άλλου.

Διασφαλίζοντας ότι δεν θα στείλει μηνύματα ρατσιστικού, πορνογραφικού, παιδόφιλου, προσβλητικού ή δυσφημιστικού χαρακτήρα (και σε γενικές γραμμές, διασφαλίζοντας ότι δεν θα διαδώσει πληροφορίες αδικηματικού χαρακτήρα).

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΛΑΒΗ ΣΕ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Ή ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ

Διοικητική Οργάνωση

Η Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά αποτελείται από τρία εκπαιδευτικά τμήματα:

  • Γαλλικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό,
  • Ελληνικό Γυμνάσιο και Λύκειο,
  • Γαλλικό Γυμνάσιο και Λύκειο.

Το σύνολο υπάγεται στην ευθύνη και την αρμοδιότητα:

  • ενός Γενικού Διευθυντή επικουρούμενου από:
  • ενός Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή (Υποδιευθυντή),
  • ενός Διοικητικού και Οικονομικού Διευθυντή,
  • ενός Διευθυντή Γυμνασίου και ενός Διευθυντή Λυκείου του Ελληνικού Τμήματος,
  • ενός Διευθυντή του Γαλλικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού,
  • ενός Σύμβουλου Εκπαίδευσης. 

Χάρτα Σχολικής Ζωής

Η Χάρτα αναφέρει τους κανόνες διαβίωσης, τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τα καθήκοντα όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Ευρύτερα όμως, εντάσσεται στο πλαίσιο της ιστορικής γαλλοελληνικής φιλίας βασισμένης σε κοινές αξίες, οι οποίες στην Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά βρίσκουν έναν κατεξοχήν χώρο έκφρασης.

Μία από τις θεμελιώδεις αξίες που αρμόζει να προασπίσουμε και να προωθήσουμε, είναι οι αρχές και οι αξίες της δημοκρατίας.  Στο Σχολείο μας αυτή εκφράζεται με το καθήκον της ανεκτικότητας και με το σεβασμό του  Άλλου σε ό, τι αφορά την προσωπικότητα, την καταγωγή, τις  πεποιθήσεις και την εργασία του.

Ένας από τους στόχους των σπουδών στην Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά είναι η εκπαίδευση υπευθυνότητας και αλληλεγγύης για τη διαμόρφωση πολιτών που θα αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη των πράξεων και των σκέψεων τους. Με αυτόν το σκοπό, η συμβίωση από κοινού στο σχολείο αποτελεί σημαντικό εκπαιδευτικό άξονα, του οποίου είναι απαραίτητο να αναπτύξουμε όλες τις πλευρές.

Η Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά ενθαρρύνει τους μαθητές ώστε να αναλάβουν προοδευτικά και να πάρουν στα χέρια τους το μέλλον και τις ενέργειες τους, στο πλαίσιο της αποστολής του δημόσιου αγαθού της  εκπαίδευσης που επιτελεί το Σχολείο.

Ένας άλλος θεμελιώδης στόχος είναι η πρακτική άσκηση και η προώθηση της ελληνικής και της γαλλικής γλώσσας και πολιτισμού. Δίνουμε προτεραιότητα σε αυτόν τον τομέα, ο οποίος ενισχύεται με το άνοιγμα προς άλλες κουλτούρες και με την πρακτική διαφορετικών γλωσσών, αρχαίων ή σύγχρονων.

Η εγγραφή στο Σχολείο μας προϋποθέτει από πλευράς του μαθητή και των γονέων του την πλήρη και ολοκληρωμένη αποδοχή των όρων της παρούσας Χάρτας, καθώς και τη δέσμευση για την τήρησή της.

Η παρούσα Χάρτα Σχολικής Ζωής εντάσσεται στο πλαίσιο που έχει ορίσει το Σχέδιο Δράσης του Σχολείου, του οποίου αποτελεί προέκταση. Λαμβάνει υπ΄όψιν της τις διατάξεις του Καταστατικού Πλαισίου με το οποίο ιδρύθηκε η Ελληνογαλλική Σχολή, καθώς και τις ιδιαίτερες κανονιστικές ρυθμίσεις των δύο χωρών. Αφορά ειδικότερα το Ελληνικό Τμήμα της Σχολής.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Δικαιώματα
Δικαίωμα συνεδρίασης

Μετά από αίτημα που υποβάλλεται στην Διεύθυνση. Πριν από κάθε συνεδρίαση θα πρέπει να ορίζεται ένας υπεύθυνος μαθητής.

Δικαίωμα δημοσίευσης

Με την επιφύλαξη της σύμφωνης γνώμης του Επικεφαλής του Σχολείου, που θα εγκρίνει την διακίνηση στους κόλπους του. Αυτή η ελευθερία δημοσίευσης διέπεται από τους σχετικούς με τα Δικαιώματα περί Τύπου κανόνες (Ν. 19ης Ιουλίου 1881).

Δικαίωμα έκφρασης και ενημέρωσης

Οι μαθητές θα μπορούν να δημοσιεύουν πληροφορίες, με αφισοκόλληση στους προοριζόμενους για τον σκοπό αυτόν πίνακες και μετά από έγκριση της υπηρεσίας Σχολικής Ζωής. Η διανομή φυλλαδίων ή άλλων εγγράφων είναι δυνατή μετά από έγκριση του Επικεφαλής του Σχολείου. Η άσκηση του δικαιώματος στην έκφραση και στην ενημέρωση θα πρέπει να υπακούει σε δύο βασικές αρχές: τον πλουραλισμό, που σημαίνει ότι δεχόμαστε τις διαφορετικές απόψεις, και την ουδετερότητα, που σημαίνει ότι δεν υιοθετούμε ανοιχτά πολιτικές, εμπορικές ή θρησκευτικές θέσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής

Οι μαθητές θα μπορούν να εκλέγουν τους εκπροσώπους τους, οι οποίοι θα συμμετέχουν ως μέλη στις συνεδριάσεις των διαφόρων οργάνων του Σχολείου: στο Συμβούλιο Τάξης, στο 15 μελές, στο Συμβούλιο του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, στην Επιτροπή για την Εκπαίδευση, την Υγεία και την Αγωγή του Πολίτη… Οι εκπρόσωποι των μαθητών θα παρίστανται και θα ακούγονται με την ίδια ιδιότητα, όπως κάθε άλλος εκπρόσωπος στους κόλπους του Σχολείου μας.

Δικαίωμα ακρόασης

Κάθε μαθητής έχει το δικαίωμα να ακουστεί από όποιο μέλος του προσωπικού επιλέξει ο ίδιος για κάθε λόγο που ο ίδιος θα θεωρήσει βάσιμο. Κάθε μαθητής θα πρέπει πρωτίστως και κυρίως να μπορεί να ακουστεί για τις σχολικές και μαθησιακές του δυσκολίες, οι οποίες, εάν αυτό είναι αναγκαίο, θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης μέριμνας.

Δικαίωμα  συμμετοχής σε σύλλογο

Οι μαθητές του Λυκείου έχουν το δικαίωμα να ιδρύσουν ένα σύλλογο μέσα στο Σχολείο, μετά από έγκριση του Συμβουλίου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Θα πρέπει ο χαρακτήρας του συλλόγου αυτού να μην είναι κερδοσκοπικός, πολιτικός ή θρησκευτικός. Αυτή η ελευθερία της συμμετοχής σε σύλλογο επιτρέπει την συνένωση διαφόρων πολιτιστικών, επιστημονικών ή κοινωνικών δραστηριοτήτων (προστασία του περιβάλλοντος, προώθηση της επιστημονικής κουλτούρας, καταπολέμηση ρατσισμού και ξενοφοβίας…).

Καθήκοντα και υποχρεώσεις
Καθήκον επιμέλειας και τυπικότητας

Με την εγγραφή του στο Σχολείο μας, ο μαθητής δεσμεύεται να παρακολουθεί το σύνολο των μαθημάτων, που περιλαμβάνονται στο ωρολόγιο πρόγραμμά του. Ο μαθητής δεσμεύεται, επίσης, να προσέρχεται στην ώρα του. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, οφείλει την εν λόγω ημέρα να πάρει ένα σημείωμα καθυστέρησης από το γραφείο Σχολικής Ζωής. Οι επανειλημμένες καθυστερήσεις θα επισύρουν κυρώσεις. Ο μαθητής και η οικογένειά του δεσμεύονται να τηρούν το σχολικό ημερολόγιο που ψηφίζεται στο Συμβούλιο του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Εάν ο μαθητής για λόγους ανωτέρας βίας απουσιάζει, η οικογένεια δεσμεύεται να ενημερώσει το γραφείο Σχολικής Ζωής στην αρχή της απουσίας του μαθητή, είτε τηλεφωνικά είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και να προσκομίζει γραπτό δικαιολογητικό της απουσίας με την επιστροφή του μαθητή. Σε περίπτωση απουσίας που έχει ήδη προγραμματιστεί, εκ των προτέρων, το αίτημα θα πρέπει να υποβάλλεται στη Διεύθυνση του αντίστοιχου κύκλου σχολικής φοίτησης.

Μαθήματα και εργασίες

Οι μαθητές δεσμεύονται να παραδίδουν τις εργασίες που ζητούν οι καθηγητές, είτε προφορικές είτε γραπτές, μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο. Οφείλουν, επίσης, να υποβάλλονται στις δοκιμασίες ελέγχου και εξέτασης των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί, έτσι όπως οργανώνονται από τους καθηγητές. Σε περίπτωση απουσίας, ο μαθητής έχει την υποχρέωση  να αναζητήσει την διδακτέα ύλη που "έχασε" και  να υποβληθεί στις ίδιες δοκιμασίες ελέγχου και εξετάσεων, εάν ο εκπαιδευτικός το θεωρεί αναγκαίο.

Συμπεριφορά

Οι ανθρώπινες σχέσεις βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό  και γι’ αυτό τα μέλη της σχολικής κοινότητας οφείλουν εντός και εκτός του Σχολείου, στις εξόδους και τους γύρω από το Σχολείο χώρους καθώς επίσης  και στις εκδρομές ή τα ταξίδια  που οργανώνει το Σχολείο, να έχουν ορθή συμπεριφορά και ενδυμασία. Η βία σε κάθε μορφή της, ο ρατσισμός και η κάθε μορφής παρενόχληση θα επισύρουν αυστηρές κυρώσεις.

Ενδυμασία

Το Σχολείο είναι χώρος εργασίας και κοινής διαβίωσης, γι’ αυτό και απαιτείται αξιοπρεπής ενδυμασία. Εάν η ενδυμασία κάποιου μαθητή θεωρηθεί απρεπής, ο συγκεκριμένος μαθητής δεν θα γίνεται δεκτός στο μάθημα, με άμεση ενημέρωση της οικογένειας. Ο κάθε μαθητής οφείλει επίσης να φοράει κατάλληλα παπούτσια (δεν επιτρέπονται οι σαγιονάρες, παντόφλες κλπ κυρίως για λόγους ασφάλειας)

Απαγορεύσεις

Απαγορεύεται να φέρει κανείς στο Σχολείο κάθε είδους όπλα. Απαγορεύονται τα οινοπνευματώδη ποτά καθώς και οποιαδήποτε ουσία ή προϊόν που είναι ικανό να διαταράξει την ατομική ή συλλογική συμπεριφορά της εκπαιδευτικής κοινότητας. Το ελληνικό Κράτος διαμορφώνει λίστα προϊόντων, τα οποία απαγορεύεται να διακινηθούν στο χώρο του σχολείου (ανθρακούχα ποτά, προϊόντα με πολλή ζάχαρη…)

Σεβασμός στον εξοπλισμό και τους χώρους

Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας οφείλουν να σέβονται τους χώρους και το υλικό που έχουν τεθεί στην διάθεσή τους, καθώς και να επισημαίνουν όποιο πρόβλημα προκύψει, μόλις το εντοπίσουν. Παντός είδους φθορά που προκαλείται με υπαιτιότητα του μαθητή (με σπρέι και γκράφιτι, με θραύση…) θα επισύρει κυρώσεις που θα λάβουν την μορφή της εργασίας κοινής ωφέλειας από πλευράς του μαθητή καθώς και αποστολής του τιμολογίου αποκατάστασης της ζημιάς στον κατά το νόμο υπεύθυνο για την κηδεμονία του μαθητή.

Κυκλοφορία

Κατά την διάρκεια των αλλαγών μεταξύ των διδακτικών ωρών (4λεπτο), οι μαθητές παραμένουν στην τάξη ή μεταβαίνουν στην καθορισμένη αίθουσα. Θα πρέπει να προσπαθούν να τηρούν κανόνες ηρεμίας και ησυχίας, σεβόμενοι την εργασία των άλλων. Απαγορεύεται να στέκεται και να κάθεται κανείς στους διαδρόμους. Κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων αλλά και της μεσημεριανής διακοπής για φαγητό, οι μαθητές θα μεταβαίνουν στους καθορισμένους χώρους «ξεκούρασης». Απαγορεύεται να τρώει κανείς στους διαδρόμους και στο Χωλ, καθώς και στις τάξεις, εκτός εάν δοθεί η σχετική άδεια.

Προσωπικά Αντικείμενα

Οι μαθητές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τα προσωπικά τους αντικείμενα. Διατίθενται ντουλαπάκια αλλά το Σχολείο δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας (ο μαθητής πρέπει να μεριμνήσει για λουκέτο). Τα ρούχα θα πρέπει να φέρουν το όνομα ή τα διακριτικά του μαθητή. Όσα ρούχα μένουν αζήτητα θα διατίθενται σε ιδρύματα. Ζητείται από τους μαθητές να αποφεύγουν να έχουν χρήματα πάνω τους, εκτός από τα απολύτως απαραίτητα.

Χρήση ηλεκτρονικών συσκευών

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΥΠΕΘ Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018) οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, εγγραφής και αναπαραγωγής εικόνας και ήχου καθώς απαγορεύεται η εντός του Σχολείου χρήση τους. Μπορεί ωστόσο να επιτραπεί η χρήση τέτοιων συσκευών μετά από άδεια του διδάσκοντα καθηγητή και μόνο υ​​πό την παρουσία και επίβεψή του, εφόσον πρόκειται για μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε περίπτωση  παραβίασης αυτού του κανονισμού : α)  το πρώτο δεκαπενθήμερο του σχολικού έτους οι μαθητές θα δέχονται προφορική παρατήρηση και υπενθύμιση της ισχύουσας νομοθεσίας, β) μετά τις πρώτες 15 ημέρες το τηλέφωνο ή η συσκευή παραδίδονται στον Διευθυντή Γυμνασίου ή Λυκείου αντίστοιχα και ο μαθητής το παραλαμβάνει στο τέλος της ημέρας ή της εβδομάδας, σύμφωνα με την κρίση των Διευθυντών και γ) σε περίπτωση επανάληψης το τηλέφωνο ή η συσκευή θα παραλαμβάνεται από τους γονείς και μόνο είτε από το γραφείο των Διευθυντών είτε από το γραφείο του Γενικού Διευθυντή.

Απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών στο Σχολείο (συμπεριλαμβανομένων των καθορισμένων χώρων «ξεκούρασης»), εκτός εάν υπάρχει σχετική έγκριση του Επικεφαλής του Σχολείου. 

Διαχείριση ελεύθερου χρόνου

            Οι μαθητές που επιθυμούν στον ελεύθερο χρόνο τους να εργαστούν σε ήρεμο περιβάλλον μπορούν να παραμείνουν στην αίθουσα μελέτης (150). Μπορούν επίσης να επισκεφτούν το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Έρευνας (CDI) όπου στεγάζεται η βιβλιοθήκη του σχολείου για να διαβάσουν ή                να κάνουν κάποια ερευνητική εργασία (ψηφιακή  ή έντυπη).  Οι  υπόλοιποι μαθητές μπορούν να βρίσκονται στο χώρο της ταράτσας ή της καφετέριας, επιτηρούμενοι από βοηθό εκπαίδευσης για μια αποκαλούμενη «ελεύθερη» κενή ώρα. Κατά τη διάρκεια των μεγάλων διαλειμμάτων (5η ή                6η ώρα) οι μαθητές μπορούν να βρίσκονται στο Χωλ, το CDI και στους χώρους που διατίθενται για το γυμνάσιο ή το λύκειο. Οι μαθητές του ελληνικού τμήματος σε περίπτωση απουσίας του καθηγητή τους  αναλαμβάνονται από τον εφημερεύοντα καθηγητή. Σε περίπτωση που αυτό δεν                  είναι εφικτό μπορεί να μεταβούν στην ταράτσα, ύστερα από σχετική οδηγία του αντίστοιχου Διευθυντή ή της  αντίστοιχης Γραμματείας, επιτηρούμενοι από βοηθό εκπαίδευσης.

            Η υπηρεσία Σχολικής Ζωής και οι καθηγητές θα ενθαρρύνουν την δημιουργία «κλαμπ» σχολικών δραστηριοτήτων κατά τις ώρες των μεγάλων διαλειμμάτων.

 

 

Εγγραφή

α)  Η εγγραφή στην Α’ Γυμνασίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού Πλαισίου της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά και των επίσημων κειμένων που έχουν δημοσιευτεί κατ’ εφαρμογή αυτού.

Η εγγραφή γίνεται μετά από αξιολόγηση στη Νέα Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Ακολουθεί  κατατακτήρια γραπτή  και προφορική  ​​​​​​​εξέταση στην γαλλική γλώσσα για την κατάταξη των υποψηφίων στο σωστό τμήμα επιπέδου γνώσης της γλώσσας. Θα δίνεται προτεραιότητα στα αδέλφια παιδιών που φοιτούν ήδη στο Σχολείο μας, με την επιφύλαξη της ως άνω παραγράφου.

β) Η εγγραφή στις υπόλοιπες τάξεις πραγματοποιείται  με τον ίδιο τρόπο κ αι αναλόγως με τις διαθέσιμες θέσεις.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ – ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Με την εγγραφή στην Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά οι γονείς δεσμεύονται να καταβάλλουν στο ακέραιο το ποσό των διδάκτρων, καθώς και των υπηρεσιών που πιθανώς θα χρησιμοποιήσει το παιδί τους (σχολική μεταφορά, σίτιση κλπ), στις προκαθορισμένες από τη Σχολή προθεσμίες, έχοντας λάβει γνώση των οικονομικών όρων, τους οποίους και αποδέχονται ενυπόγραφα. Καμία επανεγγραφή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για την επόμενη σχολική χρονιά, εάν δεν έχουν εξοφληθεί τα δίδακτρα της τρέχουσας χρονιάς και οποιαδήποτε άλλη οφειλή για υπηρεσίες που παρείχε το σχολείο.

Εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα της σχολής

Η πρόσβαση στο Σχολείο από την αποκαλούμενη «Κύρια Είσοδο» επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους μαθητές που παίρνουν το σχολικό λεωφορείο, στους μαθητές του Λυκείου καθώς και στο προσωπικό του Σχολείου. Οι μαθητές που έρχονται με τα πόδια ή αυτοί τους οποίους φέρνουν οι γονείς τους με αυτοκίνητο, πρέπει να περάσουν από την είσοδο της οδού Δροσίνη. Κανένας γονέας δεν μπορεί να μπει σε αυτήν την αυλή, εκτός και εάν φέρει κάρτα επισκέπτη.

Οι γονείς που επιθυμούν πρόσβαση στις διάφορες υπηρεσίες (οικονομική διεύθυνση, γραμματείες, ιατρείο, γραφείο Σχολικής Ζωής), πρέπει να περάσουν από την κύρια είσοδο. Οφείλουν να δηλώσουν στο θυρωρείο την ταυτότητά τους και τον προορισμό τους, καθώς και να φορούν την σχετική κάρτα επισκέπτη (που θα τους δίνεται στην είσοδο και την οποία θα επιστρέφουν κατά την έξοδό τους). Απαγορεύεται στους γονείς να κυκλοφορούν στους διαδρόμους των σχολικών τάξεων.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

και ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Κύρια Είσοδος (Θυρωρείο)

07:45

18:30

Πρόσβαση

από το Νηπιαγωγείο

07:45 έως 08:30 και 15:25 έως 15:45 (Δευτέρα) – 14:25 έως 14:45 (Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή)

Πρόσβαση

από την οδό Δροσίνη

07:45 έως 08:10 (κάθε πρωί) και 15:25 έως 15:45 (Δευτέρα)

14:25 έως 14:45 (Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή)

16:25 έως 16:45 (Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή)

Οι χώροι μπορούν να είναι ανοιχτοί και πέραν των προαναφερόμενων ωραρίων για διάφορες συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις, διαλέξεις, συνεδριάσεις, συναυλίες ή παραστάσεις μαθητών. Σε αυτήν την περίπτωση, οι γονείς έχουν την πλήρη ευθύνη για τα παιδιά τους όσο κυκλοφορούν στο Σχολείο.

 

Υγιεινή και Ασφάλεια

Κάθε συλλογική ζωή προϋποθέτει την επιμελή τήρηση των στοιχειωδών κανόνων υγιεινής και των οδηγιών  ασφάλειας, έτσι όπως ισχύουν στο Σχολείο μας.

Εκκένωση σε περίπτωση φυσικών καταστροφών.

Στην αρχή του σχολικού έτους όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας ενημερώνονται για τις οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν,  οδηγίες εγκεκριμένες από το Συμβούλιο του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, σε περίπτωση φυσικών καταστροφών στο Σχολείο μας. Οι εν λόγω οδηγίες θα είναι αναρτημένες  μονίμως σε εμφανές σημείο στο Σχολείο.

Ασκήσεις εκκένωσης πραγματοποιούνται τακτικά.

Ατυχήματα – Α​σθένειες

Με την ευθύνη του Επικεφαλής του Σχολείου μας, εξουσιοδοτείται η ιατρική υπηρεσία να επιλαμβάνεται κάθε μέτρου που έχει τον χαρακτήρα του επείγοντος σε περίπτωση ανάγκης ή ατυχήματος, συμπεριλαμβανομένης και της νοσηλείας σε νοσοκομείο. Οι οικογένειες θα ενημερώνονται αμέσως τηλεφωνικά. Οφείλουν με την έναρξη του σχολικού έτους να ενημερώσουν το ιατρείο του Σχολείου για τους αριθμούς τηλεφώνων επικοινωνίας.

Κάπνισ​μα

Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά στους χώρους του Σχολείου (για τους μαθητές και το προσωπικό).  Κατά τη σχολική τους εκπαίδευση και με τρόπο εύληπτο για τους μαθητές, θα καταδεικνύονται οι βλαβερές συνέπειες  του καπνίσματος, ώστε να τις συνειδητοποιήσουν οι μαθητές.  Εάν κάποιος μαθητής παραβεί αυτόν τον κανόνα, θα λάβει προειδοποίηση με ταυτόχρονη ενημέρωση των γονέων του κατ’ αρχάς, ενώ θα τιμωρείται με μονοήμερη αποβολή κάθε φορά που θα επαναλαμβάνει αυτήν την παράβαση.

Ιατρικός​ έλεγχος

Στο Σχολείο λειτουργεί σχολική ιατρική και νοσηλευτική υπηρεσία. Η ιατρική υπηρεσία καλείται να διενεργήσει ιατρικούς ελέγχους που προβλέπονται από την νομοθεσία και τις οποίες δεν μπορούν να αρνηθούν οι μαθητές.

Ασφά​λιση

Τα παιδιά έχουν ομαδική ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος μέσα στους χώρους του Σχολείου ή σε περίπτωση σχολικών εξόδων που οργανώνει το Σχολείο. Οι όροι της εν λόγω ασφάλισης διαβιβάζονται στους γονείς στην αρχή του σχολικού έτους. Η ασφάλιση αυτή καλύπτει, επίσης, τους κινδύνους κατά την μετάβαση από το σπίτι έως το Σχολείο, εκτός και εάν κάποιο παιδί χρησιμοποιεί προσωπικό μέσο μεταφοράς (ποδήλατο, μοτοποδήλατο ή ιδιωτικό αυτοκίνητο).