Αίτηση συμμετοχής στον Διαγωνισμό Μαθηματικής Στρατηγικής και Αλγοριθμικής Σκέψης "ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ" - 2024

Για πληροφορίες και απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής πιέστε ΕΔΩ 

Η πληρωμή των 10 ευρώ για την συνδρομή του περιοδικού ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή του μαθητή στον εν λόγω διαγωνισμό όπως και η συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης με υπογραφή του κηδεμόνα θα γίνεται αποκλειστικά από το εξεταστικό μας κέντρο "ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ" στις πιο κάτω ημερομηνίες:

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΡΙΤΗ -ΤΕΤΑΡΤΗ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-11 ΠΜ ( ΑΠΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)

ΔΕΥΤΕΡΑ -ΤΡΙΤΗ -ΤΕΤΑΡΤΗ 9-11 ΠΜ (ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΑ
Δηλώνω υπεύθυνα ότι:
(εάν βραβεύθηκε, πότε και σε ποιο χώρο θα πραγματοποιηθεί η τελετή βράβευσης, αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, κλπ).