Δημοτικό - Παρουσίαση

Το δημοτικό σχολείο, σύμφωνα με τα επίσημα προγράμματα, διαιρείται σε δύο κύκλους:

  1. κύκλος βασικής εκπαίδευσης CP και CE1
  2. κύκλος μαθημάτων εμβάθυνσης  CE2 / CM1/CM2

Κατά τη διάρκεια του κύκλου βασικής εκπαίδευσης, ο μαθητής μαθαίνει να διαβάζει, να γράφει και να μετρά. Μαθαίνει να γνωρίζει καλύτερα το περιβάλλον του και την πρόσφατη ιστορία του. Οι επιστημονικές δραστηριότητες συμβάλλουν στην ανάπτυξη του προβληματισμού του. Οι καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης που λαμβάνει.

Κάθε χρόνο η εκπαιδευτική ομάδα εφαρμόζει προγράμματα που σχετίζονται με τους παραπάνω θεμελιώδεις στόχους ώστε να ενθαρρύνεται η συνεκτικότητα της μάθησης και να ενισχύεται η συνοχή της τάξης.

Πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: bo@education.gouv.fr

Οι Μαθητές του Δημοτικού διδάσκονται επίσης την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό.

Οι μαθητές που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη Γαλλική γλώσσα εντάσσονται, με τη σύμφωνη γνώμη των οικογενειών, σε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα εκμάθησης γλώσσας στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα μαθήματα FLE (Γαλλική Γλώσσα) και FLSco (Γαλλική Γλώσσα Διδασκαλίας).

Ξεκινώντας το μάθημα των αγγλικών από την τάξη CE1, οι μαθητές του τρίτου κύκλου φτάνουν το επίπεδο Α1 του CECR στο τέλος του δημοτικού, μερικοί ακόμη και το Α2.