Συμβούλιο Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
  • Πρόεδρος: η κα. Γενική Διευθύντρια.
  • Το Συμβούλιο Εκπαιδευτικού Ιδρύματος μεριμνά για την παιδαγωγική και καθημερινή διαχείριση του Σχολείου και ασχολείται κυρίως με τα ωράρια, την σχολική ζωή, το σχέδιο προσανατολισμού, τις εκδρομές και την εκπαιδευτική πολιτική για θέματα υγείας και αγωγής του πολίτη. Συνεδριάζει τουλάχιστον 3 φορές τον χρόνο. Είναι ένα τριμερές όργανο, που αποτελείται από μέλη που εκπροσωπούν την Διοίκηση, από εκπροσώπους του διδακτικού προσωπικού και από εκπροσώπους μαθητών και γονέων σε ίση αριθμητικά εκπροσώπηση.

Οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο του 2017.

  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@lfh.gr ή στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας, στην επικεφαλίδα «Γονείς».