Εκπαιδευτικά Ταξίδια

Τα ταξίδια θα αναρτηθούν μετά την 1η Οκτωβρίου που θα έχει γίνει σχετική συνεδρίαση διδασκόντων.