Ασφάλιση Μαθητών

Στα δίδακτρα συμπεριλαμβάνεται ασφάλιση ατυχήματος και ασφάλιση αστικής ευθύνης για το παιδί σας .

Στα ταξίδια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ένα πρόσθετο ποσό συμπεριλαμβάνεται στο κόστος του ταξιδιού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη , συμβουλευτείτε το παρακάτω αρχείο :