Σχολική Ζωή

Το γραφείο Σχολικής Ζωής είναι μια γαλλική ιδιοτυπία στην Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά  με κύριο στόχο την ευημερία και την αρμονική συμβίωση των μαθητών για μια επιτυχημένη φοίτηση.

Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικός Σύμβουλος (CPE)  είναι ο εγγυητής του εσωτερικού κανονισμού (RI), ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του σχολείου και διασφαλίζει τη λειτουργία του γραφείου της σχολικής ζωής οργανώνοντας και συντονίζοντας τους έντεκα βοηθούς  εκπαίδευσης που εργάζονται στο σχολείο.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο :