Εκπρόσωποι μαθητών
Μαθητικό συμβούλιο

Συγκαλείται κατόπιν αίτησης των μαθητών ή της Διευθύντριας πολλές φορές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Εκπρόσωποι μαθητικών κοινοτήτων

Οι εκπρόσωποι εκλέγονται σε κάθε τάξη από την CP έως την CM2 και συμμετέχουν συγκεκριμένα στο μαθητικό Συμβούλιο.

Ανάλογα με την τάξη, τους αναθέτονται συγκεκριμένες ευθύνες.

Ρόλος μαθητικών εκπροσώπων

Είναι οι προνομιακοί διαμεσολαβητές μεταξύ των εκπαιδευτικών, της διοίκησης και των συμμαθητών τους. Είναι όργανα εκπροσώπησης

Μπορούν να προτείνουν θέματα που θα συζητηθούν στο Συμβούλιο των παιδιών.

Έτσι, η συναίσθηση της ιδιότητάς τους ως πολιτών, αφυπνίζεται από μικρή ηλικία.