Υποτροφίες, Ενίσχυση στην εκπαίδευση
  • Οι Γάλλοι μαθητές μπορούν να επωφεληθούν από τη χορήγηση βοήθειας στα δίδακτρα, που καταβάλλονται από το γαλλικό κράτος.
  • Οι υποτροφίες χορηγούνται μετά από απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Σχολικών Υποτροφιών και μπορούν να καλύψουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων, ημιδιατροφή και τη μεταφορά.
  • Πληροφορίες διατίθενται από τη Γραμματεία του Λογιστηρίου ή από το Προξενείο (2103391228) https://gr.ambafrance.org/1ere-campagne-des-bourses-scolaires-annee-2019-2020
  • Οι αιτήσεις υποτροφιών μπορούν να υποβληθούν στο Προξενείο (Ακαδημίας 6 - 1ος όροφος, 10671 Αθήνα).

 

www.ambafrance-gr.org