Συμβουλευτική σταδιοδρομίας - Προτεινόμενες Δράσεις
Α'-Β' Γυμνασίου:
  • Γνωριμία με διάφορα επαγγέλματα μέσα από διαθεματικές εργασίες
  • Επαγγέλματα του παρελθόντος, του παρόντος και του    μέλλοντος
  • Αντιλήψεις σχετικά με διάφορα επαγγέλματα
  • Εκμάθηση χρήσης των μέσων πληροφόρησης του γραφείου
Γ' Γυμνασίου
  • Αυτογνωσία – Αυτοαντίληψη – Αυτοεκτίμηση (μέσω ψυχομετρικών μεθόδων)
  • Επαγγελματικές αξίες – επαγγελματικά ενδιαφέροντα
  • Γενικός διαχωρισμός επαγγελμάτων
  • Επαγγελματικές μονογραφίες (πληροφορίες για επαγγελματικές ενασχολήσεις κυρίως στα μη παραδοσιακά – γνωστά επαγγέλματα, επαγγελματικές διέξοδοι, αγορά εργασίας)
  • Βιωματική προσέγγιση μέσω συν/ξεων για εύρεση εργασίας
  • Σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Α' Λυκείου:
  • Διερεύνηση ενδιαφερόντων και επαγγελματικών αξιών με ιδιαίτερη αναφορά στις δεξιότητες ζωής (επικοινωνία, λήψη αποφάσεων)
  • Διαδικασία λήψης απόφασης
  • Διαμόρφωση “πλάνου ζωής”
Β'-Γ' Λυκείου:          
  • Ενημέρωση για σχολές και σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Συνέντευξη​​​​​​​
Γ' Λυκείου:
  • Οδηγίες συμπλήρωσης μηχανογραφικού δελτίου

Αποσκοπώντας στα παραπάνω:

  • Υπάρχει πολυεπίπεδη συνεργασία του σχολείου μας με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ)
  • Τέχνη και επαγγελματικός προσανατολισμός
  • Οργανώνονται «Ημέρες Καριέρας», με ομιλίες από ειδικούς στο χώρο της εργασίας και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και με συναντήσεις των μαθητών με επαγγελματίες
  • Γίνονται ενημερώσεις σχετικά με τις σπουδές στο εξωτερικό