Διοικητική Οργάνωση

Η Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά αποτελείται από τρία εκπαιδευτικά τμήματα:

  • Γαλλικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό,
  • Ελληνικό Γυμνάσιο και Λύκειο,
  • Γαλλικό Γυμνάσιο και Λύκειο.

Το σύνολο υπάγεται στην ευθύνη και την αρμοδιότητα:

  • ενός Γενικού Διευθυντή επικουρούμενου από:
  • ενός Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή (Υποδιευθυντή),
  • ενός Διοικητικού και Οικονομικού Διευθυντή,
  • ενός Διευθυντή Γυμνασίου και ενός Διευθυντή Λυκείου του Ελληνικού Τμήματος,
  • ενός Διευθυντή του Γαλλικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού,
  • ενός Σύμβουλου Εκπαίδευσης.