Διδάσκοντας Ιστορία στο Λύκειο : η διάσταση της Ιστορικότητας
  • Διδάσκοντας Ιστορία στο Λύκειο : η διάσταση της Ιστορικότητας-0
  • Διδάσκοντας Ιστορία στο Λύκειο : η διάσταση της Ιστορικότητας-1
  • Διδάσκοντας Ιστορία στο Λύκειο : η διάσταση της Ιστορικότητας-2
  • Διδάσκοντας Ιστορία στο Λύκειο : η διάσταση της Ιστορικότητας-3

Η οικειότητα με το ιστορικό υλικό, βελτιώνει την κατανόηση της Ιστορίας. Για το λόγο αυτό συζητήσαμε αναλυτικότερα τρία σημεία των περιόδων της Ιστορίας της Ε(Ε1) και ΣΤ (ΣΤ2,3) λυκείου, με κριτήριο την επίδραση και επέκτασή τους στην κοινωνία της εποχής τους και στη συνέχεια, ακούσαμε τρεις, κάθε φορά, ειδικευμένους καθηγητές να αναλύουν τα ίδια θέματα.

Τη διαμόρφωση των σχέσεων ανάμεσα στο Ανατολικό και Δυτικό Ρωμαϊκό κράτος την πρώιμη βυζαντινή περίοδο, παρουσίασε ο Διευθυντής Ερευνών ΕΙΕ, κος Τηλέμαχος Λουγγής 7/3/2018. Το εμπόριο στην Κωνσταντινούπολη και την κοινωνική θέση των εμπόρων στη μέση βυζαντινή περίοδο, η Διευθύντρια Ερευνών ΕΙΕ, κα Μαρία Γερολυμάτου 26/4/2018. Και την εξέλιξη των Τουρκολογικών Σπουδών στην Ελλάδα από την Τουρκολόγο, καθ. Πανεπιστημίου Ρεθύμνου κα Ελισάβετ Ζαχαριάδου (τέλη Μαΐου).

Τα χαρακτηριστικά της βασιλείας του Όθωνα και την επιλογή του βασιλιά Γεωργίου Α', ο Ιστορικός και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, κος Κώστας Σταματόπουλος 5/3/2018. Την εξέλιξη της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα κατά την μεταπολεμική περίοδο, ο καθηγητής μεταπολεμικής περιόδου στο τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κος Ευάνθης Χατζηβασιλείου 25/4/2018. Και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περίοδο του Μεσοπολέμου, μέσα από την προσωπικότητα του Αλεξάνδρου Σβώλου, ο καθηγητής στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο Συνταγματικό Δίκαιο, κος Σπύρος Βλαχόπουλος 27/4/2018.

Ειρήνη Αντωνοπούλου,

Δρ Ιστορίας, Καθηγήτρια LFH.EDH

Σχετικές αναρτήσεις