Τοπικές προσλήψεις

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κενές θέσεις εργασίας  κατά την έναρξη του νέου σχολικού έτους στο Γαλλικό τμήμα
- Un poste en EPS (collège et lycée)
- Un poste en arts plastiques
- Un poste en anglais : Le LFHED recherche pour le 1er septembre 2019 un professeur d’anglais à temps plein, pour enseigner au collège et au lycée de la section française, y compris en section internationale britannique.  Native speaker, diplôme de l’enseignement français tel que CAPES ou agrégation, une connaissance du système français, une expérience dans l’enseignement à la française seront appréciés.
 
Κενές θέσεις εργασίας  κατά την έναρξη του νέου σχολικού έτους στο Ελληνικό τμήμα το οποίο καλεί εκπαιδευτικούς των παρακάτω ειδικοτήτων:
ΠΕ08 Καλλιτεχνικών
με εμπειρία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και με επιθυμητή τη γνώση γαλλικής γλώσσας, όπως αποστείλουν βιογραφικό στα γαλλικά και ελληνικά στις ακόλουθες  ηλεκτρονικές  διευθύνσεις : recrutements@lfh.gr  dlyceegr@lfh.gr  dgymnase@lfh.gr έως 20/06/2019  επισυνάπτοντας :
- Αίτηση πρόσληψης,
- Αντίγραφα πτυχίου, βεβαιώσεων σεμιναρίων κλ.π
-Βεβαίωση εγγραφής στην επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών
- Βεβαιώσεις εργασίας
- Συστατικές επιστολές
- Αριθμούς ΑΦΜ & ΑΜΚΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Αποστολή βιογραφικό στα γαλλικά και ελληνικά στις ακόλουθες  ηλεκτρονικές  διευθύνσεις : recrutements@lfh.gr,   dlyceegr@lfh.gr,   dgymnase@lfh.gr   έως 30/04/2019  επισυνάπτοντας :
 
- Αίτηση πρόσληψης,
- Αντίγραφα πτυχίου, βεβαιώσεων σεμιναρίων κλ.π
- Βεβαίωση εγγραφής στην επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών
- Βεβαιώσεις εργασίας
- Συστατικές επιστολές
- Αριθμούς ΑΦΜ & ΑΜΚΑ