Τοπικές προσλήψεις

Vacations et remplacements

Enseignant remplaçant d’EPS
Le LFHED recherche un professeur/une professeure d’EPS pour des remplacements ponctuels au niveau du collège et du lycée de la section française (susceptible d’intervenir également en section hellénique).
Un diplôme de l’enseignement français tel que CAPES ou agrégation sera apprécié.
Dépôt des candidatures avant le 22/12/2022 à l'adresse mail : recrutements@lfh.gr

 

AED remplaçant
Le LFHED recherche un assistant d’éducation, de préférence francophone, pour des remplacements ponctuels au niveau du collège et du lycée de la section française.
Ce poste consiste à surveiller et encadrer les élèves durant le temps scolaire : restauration scolaire, récréations, accès à l’établissement, participation aux activités éducatives, sportives, sociales et culturelles et à garantir la sécurité et le respect du règlement de l’établissement.
Dépôt des candidatures avant le 22/12/2022 à l'adresse mail : recrutements@lfh.gr

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Αποστολή βιογραφικό στα γαλλικά και ελληνικά στις ακόλουθες  ηλεκτρονικές  διευθύνσεις : recrutements@lfh.gr,   dlyceegr@lfh.gr,   dgymnase@lfh.gr  επισυνάπτοντας :
 
- Αίτηση πρόσληψης,
- Αντίγραφα πτυχίου, βεβαιώσεων σεμιναρίων κλ.π
- Βεβαίωση εγγραφής στην επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών
- Βεβαιώσεις εργασίας
- Συστατικές επιστολές
- Αριθμούς ΑΦΜ & ΑΜΚΑ