Τοπικές προσλήψεις

Vacations et remplacements

REMPLACEMENTS

Le LFHED recherche pour son vivier de remplacement un professeur d’histoire-géographie pouvant enseigner en collège et en lycée, le programme français en langue française. Remplacements de 1 à 15 jours selon les besoins.

Le LFHED recherche pour son vivier de remplacement un professeur d’anglais pouvant enseigner en collège et en lycée, le programme français en langue française et en langue anglaise. Remplacements de 1 à 15 jours selon les besoins.

Le LFHED recherche pour son vivier de remplacement un professeur de Grec pouvant enseigner en collège et en lycée, le programme de Grec en langue française et en langue grecque. Remplacements de 1 à 15 jours selon les besoins.

Le LFHED recherche pour son vivier de remplacement un professeur de Français/Lettres Modernes/Lettres classiques pouvant enseigner en collège et en lycée, le programme français en langue française. Remplacements de 1 à 15 jours selon les besoins.

Le LFHED recherche pour son vivier de remplacement un professeur de mathématiques pouvant enseigner en collège et en lycée, le programme français en langue française. Remplacements de 1 à 15 jours selon les besoins.

Pour candidater, merci de suivre les procédures :  https://lfh.edu.gr/recrutement-local

 

LISTE DES POSTES VACANTS OU SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE

Θέση ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑ, μερικής απασχόλησης / Poste d'infirmièr(e) scolaire, 30h/semaine
Παρακαλώ να αποσταλούν βιογραφικά μέχρι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 στο mail : recrutements@lfh.gr

 

Section française
Professeur(e) d’espagnol
Le LFHED recherche pour la section française à partir du 1er septembre 2020 un(e) professeur(e) d’espagnol.
La quotité hebdomadaire de travail sera de 10heures.
Le poste, en contrat local, couvre toute l’année scolaire 2020-2021.
Le candidat aura de préférence une expérience de l’enseignement dans le système éducatif français, collège et lycée.
La maîtrise du français sera appréciée.
Date limite de candidature : 1er septembre.
 
 
Section Hellénique
Secrétariat du Lycée de la Section Hellénique
Αφορά αναπλήρωση για τη θέση της Γραμματείας του Ελληνικού Λυκείου.
Η θέση προϋποθέτει πολύ καλή γνώση Γαλλικών αλλά και Ελληνικών (σωστή διατύπωση – σύνταξη, αλληλογραφία, πιθανόν μετάφραση Γαλλικά ó Ελληνικά).
Χρήση Ηλεκτρονικού υπολογιστή (WORD – EXCEL) αλλά και την χρήση της πλατφόρμας MySchool του Υπουργείου και της πλατφόρμας που χρησιμοποιεί το σχολείο. (Θα υπάρξει εκπαίδευση σχετικά).
Ιεράρχηση και οργάνωση της αλληλογραφίας και προώθηση στους κατάλληλους αποδέκτες.
Υπευθυνότητα σε θέματα ενημέρωσης και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων.
Είναι για πρωινές ώρες 7.45 μέχρι τουλάχιστον 12.00 ή 13.00 ( το κανονικό ωράριο είναι 7.45 - 15.15 και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις να χρειαστεί η παρουσία σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου).
Παρακαλώ να αποσταλούν βιογραφικά μέχρι την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020 12.00 στο mail : recrutements@lfh.gr

 

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Αποστολή βιογραφικό στα γαλλικά και ελληνικά στις ακόλουθες  ηλεκτρονικές  διευθύνσεις : recrutements@lfh.gr,   dlyceegr@lfh.gr,   dgymnase@lfh.gr  επισυνάπτοντας :
 
- Αίτηση πρόσληψης,
- Αντίγραφα πτυχίου, βεβαιώσεων σεμιναρίων κλ.π
- Βεβαίωση εγγραφής στην επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών
- Βεβαιώσεις εργασίας
- Συστατικές επιστολές
- Αριθμούς ΑΦΜ & ΑΜΚΑ