Τοπικές προσλήψεις

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κενές θέσεις εργασίας  κατά την έναρξη του νέου σχολικού έτους στο Γαλλικό τμήμα
- Un poste en EPS (collège et lycée)
- Un poste en arts plastiques
- Un poste en anglais : Le LFHED recherche pour le 1er septembre 2019 un professeur d’anglais à temps plein, pour enseigner au collège et au lycée de la section française, y compris en section internationale britannique.  Native speaker, diplôme de l’enseignement français tel que CAPES ou agrégation, une connaissance du système français, une expérience dans l’enseignement à la française seront appréciés.
 
Κενές θέσεις εργασίας  κατά την έναρξη του νέου σχολικού έτους στο Ελληνικό τμήμα το οποίο καλεί εκπαιδευτικούς των παρακάτω ειδικοτήτων:
ΠΕ02 Φιλολόγους,
ΠΕ04.01 Φυσικούς, 
ΠΕ04.02 Χημικούς, 
ΠΕ04.04  Βιολόγους
ΠΕ05 Καθηγητές γαλλικής γλώσσας
 
με εμπειρία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και με επιθυμητή τη γνώση γαλλικής γλώσσας, όπως αποστείλουν βιογραφικό στα γαλλικά και ελληνικά στις ακόλουθες  ηλεκτρονικές  διευθύνσεις : recrutements@lfh.gr  dlyceegr@lfh.gr  dgymnase@lfh.gr έως 30/04/2019  επισυνάπτοντας :
 
- Αίτηση πρόσληψης,
- Αντίγραφα πτυχίου, βεβαιώσεων σεμιναρίων κλ.π
-Βεβαίωση εγγραφής στην επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών
- Βεβαιώσεις εργασίας
- Συστατικές επιστολές
- Αριθμούς ΑΦΜ & ΑΜΚΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Αποστολή βιογραφικό στα γαλλικά και ελληνικά στις ακόλουθες  ηλεκτρονικές  διευθύνσεις : recrutements@lfh.gr,   dlyceegr@lfh.gr,   dgymnase@lfh.gr   έως 30/04/2019  επισυνάπτοντας :
 
- Αίτηση πρόσληψης,
- Αντίγραφα πτυχίου, βεβαιώσεων σεμιναρίων κλ.π
- Βεβαίωση εγγραφής στην επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών
- Βεβαιώσεις εργασίας
- Συστατικές επιστολές
- Αριθμούς ΑΦΜ & ΑΜΚΑ