Πρώτη « Ημέρα Συμπεριληπτικού Σχολείου » στο LFHED
 • Πρώτη « Ημέρα Συμπεριληπτικού Σχολείου » στο LFHED-0
 • Πρώτη « Ημέρα Συμπεριληπτικού Σχολείου » στο LFHED-1
 • Πρώτη « Ημέρα Συμπεριληπτικού Σχολείου » στο LFHED-2
 • Πρώτη « Ημέρα Συμπεριληπτικού Σχολείου » στο LFHED-3
 • Πρώτη « Ημέρα Συμπεριληπτικού Σχολείου » στο LFHED-4
 • Πρώτη « Ημέρα Συμπεριληπτικού Σχολείου » στο LFHED-5
 • Πρώτη « Ημέρα Συμπεριληπτικού Σχολείου » στο LFHED-6
 • Πρώτη « Ημέρα Συμπεριληπτικού Σχολείου » στο LFHED-7
 • Πρώτη « Ημέρα Συμπεριληπτικού Σχολείου » στο LFHED-8
 • Πρώτη « Ημέρα Συμπεριληπτικού Σχολείου » στο LFHED-9
 • Πρώτη « Ημέρα Συμπεριληπτικού Σχολείου » στο LFHED-10
 • Πρώτη « Ημέρα Συμπεριληπτικού Σχολείου » στο LFHED-11
 • Πρώτη « Ημέρα Συμπεριληπτικού Σχολείου » στο LFHED-12
 • Πρώτη « Ημέρα Συμπεριληπτικού Σχολείου » στο LFHED-13
 • Πρώτη « Ημέρα Συμπεριληπτικού Σχολείου » στο LFHED-14
 • Πρώτη « Ημέρα Συμπεριληπτικού Σχολείου » στο LFHED-15
 • Πρώτη « Ημέρα Συμπεριληπτικού Σχολείου » στο LFHED-16
 • Πρώτη « Ημέρα Συμπεριληπτικού Σχολείου » στο LFHED-17
 • Πρώτη « Ημέρα Συμπεριληπτικού Σχολείου » στο LFHED-18
 • Πρώτη « Ημέρα Συμπεριληπτικού Σχολείου » στο LFHED-19
 • Πρώτη « Ημέρα Συμπεριληπτικού Σχολείου » στο LFHED-20
 • Πρώτη « Ημέρα Συμπεριληπτικού Σχολείου » στο LFHED-21
 • Πρώτη « Ημέρα Συμπεριληπτικού Σχολείου » στο LFHED-22
 • Πρώτη « Ημέρα Συμπεριληπτικού Σχολείου » στο LFHED-23
 • Πρώτη « Ημέρα Συμπεριληπτικού Σχολείου » στο LFHED-24
 • Πρώτη « Ημέρα Συμπεριληπτικού Σχολείου » στο LFHED-25
 • Πρώτη « Ημέρα Συμπεριληπτικού Σχολείου » στο LFHED-26
 • Πρώτη « Ημέρα Συμπεριληπτικού Σχολείου » στο LFHED-27
 • Πρώτη « Ημέρα Συμπεριληπτικού Σχολείου » στο LFHED-28
 • Πρώτη « Ημέρα Συμπεριληπτικού Σχολείου » στο LFHED-29
 • Πρώτη « Ημέρα Συμπεριληπτικού Σχολείου » στο LFHED-30

Η 6η Απριλίου επιλέχθηκε να είναι η πρώτη "Ημέρα Συμπεριληπτικού Σχολείου". Το ελληνικό τμήμα, η ομάδα εργασίας για το σχολείο χωρίς αποκλεισμούς και οι σύλλογοι γονέων συνεργάστηκαν για να προετοιμάσουν μια δοκιμαστική ημέρα που θα ενσωματωθεί στις σχολικές μας συνήθειες και αξίες, ώστε να γίνει αυτή η εθνική υπόθεση (στη Γαλλία όπως και στην Ελλάδα) μια πραγματικότητα στο σχολείο μας.

Μια έκθεση για τη νευροδιαφορετικότητα, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του ελληνικού τμήματος, πραγματοποιήθηκε στο σχολείο, υποστηριζόμενη από ένα ευρύ οπτικό υλικό, μεταξύ των οποίων ένα βίντεο και μια σειρά από αφίσες έλαβε χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων για να αρχίσει να αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που υπάρχουν στο σχολείο μας. Οι βιβλιοθήκες CDI και BCD του σχολείου φιλοξένησαν επίσης εκθέσεις με το ίδιο θέμα. Πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες παρουσιάσεις στους μαθητές. Στο προσωπικό του LFHED επικοινωνήθηκαν βίντεο, έγγραφα, δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και παιχνίδια ρόλων για τη διευκόλυνση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το θέμα του ενταξιακού σχολείου, τις ειδικές ανάγκες των μαθητών, τις δυσκολίες και τα προτερήματα των μαθητών.

Το σχολείο έχει τη βούληση να κινηθεί προς ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς και ελπίζουμε ότι αυτή η πρώτη ημέρα θα δώσει την επιθυμία να προχωρήσει περαιτέρω σε όλα τα επίπεδα.

Δείτε τις δράσεις, τους συμμετέχοντες, το υλικό και φωτογραφίες από την ημέρα της δράσης της 6 Απριλίου : https://drive.google.com/file/d/1DQ3kBSkMMEMdayiEm0bauUmWe7ezp0XK/view

Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή πλατφόρμα Padlet, που δημιουργήθηκε από το Σύλλογο Γονέων : https://el.padlet.com/georgiagounari/journ-e-ecole-inclusive-au-lfhed-lfhed-6t3cq1zezmm0

Δείτε το βίντεο για το συμπεριληπτικό σχολείο και τη νευροποικιλότητα που φτιάξαμε όλοι εμείς (μαθητές, γονείς, καθηγητές):

Σχετικές αναρτήσεις