Οι τάξεις 4Ε OGALCH και 4Ε ΟΙΒ επισκέπτονται την έκθεση "1821, πριν και μετά"
Οι τάξεις 4Ε OGALCH και 4Ε ΟΙΒ επισκέπτονται την έκθεση "1821, πριν και μετά"

 Οι τάξεις 4Ε OGALCH και 4Ε ΟΙΒ περιηγήθηκαν την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου από τους καθηγητές τους των Νέων Ελληνικών κ. Τζιώτη και κα Μπρισίμη σε μια ξεχωριστή έκθεση του Μουσείου Μπενάκη της οδού Πειραιώς στην περιοδική έκθεση "1821, πριν και μετά". 

Η έκθεση, που παρουσιάζεται ως τις 7 Νοεμβρίου, είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 και περιλαμβάνει πλήθος εκθεμάτων, που χωρίζονται σε 3 ορόφους: προεπαναστατική περίοδος (1770 - 1821), τα έτη του Αγώνα για την Ανεξαρτησία και οι κυριότεροι ήρωες φτάνοντας ως την κυβέρνηση Καποδίστρια (1821 - 1831), τα χρόνια μετά την Επανάσταση με τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους, με τους βασιλείς Όθωνα και Γεώργιο Α' (1832 - 1863 και λίγο μετά). 

Υπάρχουν επίσης αναφορές στην επίδραση του Αγώνα της Ανεξαρτησίας στη νεοελληνική τέχνη σε διάφορες εποχές. 

 Ήταν πραγματικά μια ενδιαφέρουσα και μοναδική εμπειρία.

Σχετικές αναρτήσεις