Ο τοίχος των παραμυθιών και των θαυμάτων
 • Ο τοίχος των παραμυθιών και των θαυμάτων-0
 • Ο τοίχος των παραμυθιών και των θαυμάτων-1
 • Ο τοίχος των παραμυθιών και των θαυμάτων-2
 • Ο τοίχος των παραμυθιών και των θαυμάτων-3
 • Ο τοίχος των παραμυθιών και των θαυμάτων-4
 • Ο τοίχος των παραμυθιών και των θαυμάτων-5
 • Ο τοίχος των παραμυθιών και των θαυμάτων-6
 • Ο τοίχος των παραμυθιών και των θαυμάτων-7
 • Ο τοίχος των παραμυθιών και των θαυμάτων-8
 • Ο τοίχος των παραμυθιών και των θαυμάτων-9
 • Ο τοίχος των παραμυθιών και των θαυμάτων-10
 • Ο τοίχος των παραμυθιών και των θαυμάτων-11
 • Ο τοίχος των παραμυθιών και των θαυμάτων-12
 • Ο τοίχος των παραμυθιών και των θαυμάτων-13
 • Ο τοίχος των παραμυθιών και των θαυμάτων-14
 • Ο τοίχος των παραμυθιών και των θαυμάτων-15

Η τάξη του CM2E αποφάσισε να ντύσει το σχολείο με χρώματα.

Με τη βοήθεια της Zébulone, ζωγράφου, δημιούργησαν μια τοιχογραφία στους τοίχους της αυλής του σχολείου.

Τα παιδιά μελέτησαν πώς να κάνουν εικόνες χρησιμοποιώντας την τεχνική του pixel. Μετά την έβαλαν σε πράξη για να εικονογραφήσουν τοπία και ήρωες από παραδοσιακές ιστορίες.

Η καλλιτεχνική δημιουργία βασίστηκε σε μετρήσεις, γραμμές, μίγματα χρωστικών ουσιών για τη δημιουργία χρωμάτων, και πάνω απ' όλα στη συνεργασία με στόχο ένα κοινό έργο.

Σχετικές αναρτήσεις