Κοινωνικό Παντοπωλείο - μία φιλανθρωπική δράση της Σχολής μας.
Κοινωνικό Παντοπωλείο - μία φιλανθρωπική δράση της Σχολής μας.

Μία ομάδα μαθητών-εθελοντών εκλεγμένων εκπροσώπων από τις τάξεις CM2 και 6e συμμετέχει στη φιλανθρωπική δράση «Κοινωνικό Παντοπωλείο» της Σχολής μας.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο σε συνεργασία με το Γαλλικό Σύλλογο Αλληλοβοήθειας στην Ελλάδα και το Δήμο της Αγίας Παρασκευής, συγκεντρώνει δωρεές σε τρόφιμα, ρούχα και παιχνίδια καθ’όλη τη χρονιά. Οι δωρεές αυτές μοιράζονται στη συνέχεια σε όσους τα έχουν ανάγκη.

Χάρη στην μαζική μας δράση η καθημερινότητα των οικογενειών με δυσκολίες μπορεί να βελτιωθεί…

Σχετικές αναρτήσεις