Χάρτα Σχολικής Ζωής

Η Χάρτα αναφέρει τους κανόνες διαβίωσης, τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τα καθήκοντα όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Ευρύτερα όμως, εντάσσεται στο πλαίσιο της ιστορικής γαλλοελληνικής φιλίας βασισμένης σε κοινές αξίες, οι οποίες στην Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά βρίσκουν έναν κατεξοχήν χώρο έκφρασης.

Μία από τις θεμελιώδεις αξίες που αρμόζει να προασπίσουμε και να προωθήσουμε, είναι οι αρχές και οι αξίες της δημοκρατίας.  Στο Σχολείο μας αυτή εκφράζεται με το καθήκον της ανεκτικότητας και με το σεβασμό του  Άλλου σε ό, τι αφορά την προσωπικότητα, την καταγωγή, τις  πεποιθήσεις και την εργασία του.

Ένας από τους στόχους των σπουδών στην Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά είναι η εκπαίδευση υπευθυνότητας και αλληλεγγύης για τη διαμόρφωση πολιτών που θα αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη των πράξεων και των σκέψεων τους. Με αυτόν το σκοπό, η συμβίωση από κοινού στο σχολείο αποτελεί σημαντικό εκπαιδευτικό άξονα, του οποίου είναι απαραίτητο να αναπτύξουμε όλες τις πλευρές.

Η Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά ενθαρρύνει τους μαθητές ώστε να αναλάβουν προοδευτικά και να πάρουν στα χέρια τους το μέλλον και τις ενέργειες τους, στο πλαίσιο της αποστολής του δημόσιου αγαθού της  εκπαίδευσης που επιτελεί το Σχολείο.

Ένας άλλος θεμελιώδης στόχος είναι η πρακτική άσκηση και η προώθηση της ελληνικής και της γαλλικής γλώσσας και πολιτισμού. Δίνουμε προτεραιότητα σε αυτόν τον τομέα, ο οποίος ενισχύεται με το άνοιγμα προς άλλες κουλτούρες και με την πρακτική διαφορετικών γλωσσών, αρχαίων ή σύγχρονων.

Η εγγραφή στο Σχολείο μας προϋποθέτει από πλευράς του μαθητή και των γονέων του την πλήρη και ολοκληρωμένη αποδοχή των όρων της παρούσας Χάρτας, καθώς και τη δέσμευση για την τήρησή της.

Η παρούσα Χάρτα Σχολικής Ζωής εντάσσεται στο πλαίσιο που έχει ορίσει το Σχέδιο Δράσης του Σχολείου, του οποίου αποτελεί προέκταση. Λαμβάνει υπ΄όψιν της τις διατάξεις του Καταστατικού Πλαισίου με το οποίο ιδρύθηκε η Ελληνογαλλική Σχολή, καθώς και τις ιδιαίτερες κανονιστικές ρυθμίσεις των δύο χωρών. Αφορά ειδικότερα το Ελληνικό Τμήμα της Σχολής.