ΧΑΡΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ

Η Χάρτα ορίζει τις γενικές προϋποθέσεις χρήσης του εξοπλισμού και του συστήματος πληροφορικής του Σχολείου, με σκοπό να γνωρίζουν οι χρήστες τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι ακόλουθοι κανόνες και υποχρεώσεις ισχύουν για κάθε μαθητή/τρια, που χρησιμοποιεί τους πόρους πληροφορικής του Σχολείου. Η πρόσβαση στους πόρους πληροφορικής (υπολογιστές, περιφερειακά και δίκτυα) υπόκειται στην υπογραφή της παρούσας Χάρτας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η πρόσβαση μαθητών/τριών σε εξοπλισμό πληροφορικής εγκρίνεται με εποπτεία καθηγητή παρόντος στην αίθουσα ή βιβλιοθηκονόμου του Κέντρου Τεκμηρίωσης & Πληροφορικής ή και αυτόνομα για τους μαθητές, μετά από κατ’ εξαίρεση έγκριση από ένα μέλος της Διεύθυνσης, που θα έχει απαντήσει θετικά σε σχετικό γραπτό αίτημα.

Κάθε χρήστης του πεδίου πληροφορικής θα διαθέτει προσωπική και ονομαστική πρόσβαση, αποτελούμενη από ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό χρήστη, που θα του επιτρέπουν την πρόσβασή στους πόρους πληροφορικής του Σχολείου. Η πρόσβαση αυτή είναι αυστηρά προσωπική και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παραχωρηθεί, ούτε καν προσωρινά, σε κάποιον τρίτο. Το δικαίωμα πρόσβασης δεν ισχύει όταν οι λόγοι έγκρισης της πρόσβασης παύουν να ισχύουν.

Κάθε χρήστης θα θεωρείται υπαίτιος για παραβάσεις που μπορεί να διαπραχθούν χάρη στο προσωπικό του δικαίωμα πρόσβασής. Για αυτό κι οι διαχειριστές του δικτύου πληροφορικής διαθέτουν σύστημα ημερήσιας καταγραφής των συνδέσεων των υπολογιστών, που επιτρέπει να παραδίδεται στην δικαστική αρχή η ταυτότητα του χρήστη, του οποίου ο λογαριασμός χρησίμευσε στην διάπραξη της εν λόγω παράβασης.

ΠΟΡΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στους εξής πόρους πληροφορικής:

Μία ιδιωτική μονάδα δίσκου αποθήκευσης στο δίκτυο (Μονάδα Δίσκου Η, προσβάσιμη στους διαχειριστές για λόγους συντήρησης).

Μία μονάδα δίσκου δικτύου που θα συγκεντρώνει τους πόρους της εκάστοτε τάξης (Μονάδα Δίσκου Υ).

Μία κοινή ζώνη μαθητών/καθηγητών, όπου οι δεύτεροι θα μπορούν να ανταλλάσσουν έγγραφα άμεσα με τους μαθητές/τριες (Μονάδα Δίσκου Ρ).

Διαδίκτυο (με φιλτράρισμα περιεχομένου και ημερήσια καταγραφή αιτημάτων πρόσβασης).

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οποιαδήποτε χρήση των πόρων πληροφορικής λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο των παιδαγωγικών ή εκπαιδευτικών στόχων, που καθορίζει το διδακτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό. Οι υπολογιστές είναι εξοπλισμένοι με λογισμικό εποπτείας από απόσταση, που επιτρέπει να παρακολουθείται η τήρηση των συνθηκών χρήσης που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Τα αρχεία ενός χρήστη θα πρέπει να θεωρούνται ιδιωτικά, ακόμα κι αν είναι προσβάσιμα από άλλους χρήστες.

Κάθε χρήστης δεσμεύεται να ελέγξει την κατάσταση του εξοπλισμού πληροφορικής, πριν τη χρήση του, καθώς και να ενημερώσει τον υπεύθυνο σε περίπτωση που ο εξοπλισμός απουσιάζει, έχει υποστεί φθορές ή είναι ελαττωματικός. Σε κάθε περίπτωση, είναι υπεύθυνος για τον δικό του τρόπο χρήσης του συγκεκριμένου εξοπλισμού και λοιπών πόρων πληροφορικής.

Στο τέλος του σχολικού έτους ζητείται από τους χρήστες να καθαρίσουν την ιδιωτική και δημόσια ζώνη που χρησιμοποίησαν (κοινές μονάδες δίσκου Ρ και Υ και ιδιωτική ζώνη Η), αποθηκεύοντας τα δικά τους δεδομένα σε εξωτερική φορητή συσκευή αποθήκευσης της αρεσκείας τους (στικ USB, εξωτερικό σκληρό δίσκο, ιδιωτικό διαδικτυακό σύννεφο αποθήκευσης). Καμία αποθήκευση δεν θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία Πληροφορικής, κατά τις εργασίες συντήρησης στο τέλος του έτους.

Η κατανάλωση τροφίμων και ποτών απαγορεύεται αυστηρά κατά τη χρήση των τερματικών σταθμών εργασίας.

Σε γενικές γραμμές, ο προσυπογράφων την παρούσα Χάρτα συμφωνεί ότι ΔΕΝ θα προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

Δεν θα αναλάβει οποιαδήποτε δραστηριότητα θα επηρέαζε αρνητικά την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου πληροφορικής (εισαγωγή ιών, υποβάθμιση του εξοπλισμού...).

Δεν θα διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου πληροφορικής ή κάποιου από τα συστήματα που συνδέονται με αυτό το δίκτυο.

Δεν θα κρύψει την πραγματική του ταυτότητα ούτε θα αποκτήσει τον κωδικό πρόσβασης κάποιου άλλου χρήστη.

Δεν θα έχει πρόσβαση σε ούτε θα αλλοιώσει δεδομένα που ανήκουν σε κάποιον άλλο χρήστη.

Δεν θα προσβάλει την ακεραιότητα κάποιου χρήστη του Σχολείου, κυρίως χρησιμοποιώντας προκλητικές εικόνες ή μηνύματα.

Δεν θα συνδεθεί σε κάποια ιστοσελίδα καταδικαστέα, που να έχει αναφερθεί ως τέτοια (ιστοσελίδα με θεματολογία hacking, cracking, πορνογραφική, αναθεωρητική, ρατσιστική...).

Δεν θα εγκαταστήσει ούτε θα χρησιμοποιήσει πειρατικά λογισμικά ή παιχνίδια.

Δεν θα μεταφορτώσει αρχεία, χωρίς τη ρητή έγκριση του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού.

Δεν θα χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε εργαλείο άμεσης αποστολής και λήψης μηνυμάτων (Messenger και άλλα εργαλεία διαδικτυακής συνομιλίας τύπου «chat») ή ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το Twitter, χωρίς τη ρητή έγκριση του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού.

Δεν θα επισκεφθεί ιστοσελίδες διαδικτυακών παιχνιδιών.

Δεν θα επισκεφθεί ιστοσελίδες διαμοιρασμού οπτικοακουστικού υλικού, όπως το YouTube ή το dailymotion, χωρίς τη ρητή έγκριση του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού.

Σε γενικές γραμμές, ο προσυπογράφων την παρούσα Χάρτα δεσμεύεται να τηρεί τους πόρους πληροφορικής:

Τηρώντας τη νομοθεσία για την διανοητική, λογοτεχνική και καλλιτεχνική ιδιοκτησία.

Τηρώντας τη νομοθεσία για την πληροφορική, τα αρχεία και τις ατομικές ελευθερίες.

Τηρώντας τη νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και κυρίως, το δικαίωμα στην εικόνα του άλλου.

Διασφαλίζοντας ότι δεν θα στείλει μηνύματα ρατσιστικού, πορνογραφικού, παιδόφιλου, προσβλητικού ή δυσφημιστικού χαρακτήρα (και σε γενικές γραμμές, διασφαλίζοντας ότι δεν θα διαδώσει πληροφορίες αδικηματικού χαρακτήρα).

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΛΑΒΗ ΣΕ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Ή ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ