Γαλλική Σχολή Αθηνών - EFA
  • Γαλλική Σχολή Αθηνών - EFA-0
  • Γαλλική Σχολή Αθηνών - EFA-1

Κάθε χρόνο το LFHED και η Γαλλική Σχολή Αθηνών υπογράφουν μια συμφωνία που επιτρέπει ύστερα από επανεξέταση των δράσεων του περασμένου έτους να αναπτύξει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μαθήματα στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο - Λύκειο.

  Προγράμματα συνεργασίας EFA-LFH, 2016-2017

 http://www.efa.gr/index.php/el/

Σχετικές αναρτήσεις