Εργαστήριο φιλοσοφίας στο LFHED
 • Εργαστήριο φιλοσοφίας στο LFHED-0
 • Εργαστήριο φιλοσοφίας στο LFHED-1
 • Εργαστήριο φιλοσοφίας στο LFHED-2
 • Εργαστήριο φιλοσοφίας στο LFHED-3
 • Εργαστήριο φιλοσοφίας στο LFHED-4
 • Εργαστήριο φιλοσοφίας στο LFHED-5
 • Εργαστήριο φιλοσοφίας στο LFHED-6
 • Εργαστήριο φιλοσοφίας στο LFHED-7
 • Εργαστήριο φιλοσοφίας στο LFHED-8
 • Εργαστήριο φιλοσοφίας στο LFHED-9
 • Εργαστήριο φιλοσοφίας στο LFHED-10
 • Εργαστήριο φιλοσοφίας στο LFHED-11
 • Εργαστήριο φιλοσοφίας στο LFHED-12
 • Εργαστήριο φιλοσοφίας στο LFHED-13
 • Εργαστήριο φιλοσοφίας στο LFHED-14
 • Εργαστήριο φιλοσοφίας στο LFHED-15
 • Εργαστήριο φιλοσοφίας στο LFHED-16
 • Εργαστήριο φιλοσοφίας στο LFHED-17
 • Εργαστήριο φιλοσοφίας στο LFHED-18
 • Εργαστήριο φιλοσοφίας στο LFHED-19

Την Τρίτη 1η Οκτωβρίου 2021, η Chiara Pastorini, ιδρύτρια του Les petites lumières, προσκλήθηκε από το LFHED και το Γαλλικό Ινστιτούτου Ελλάδος, για να διοργανώσει δύο εργαστήρια με δύο τάξεις: την 6ème 3, με την Κα Joelle Montech και την Β’ 3 Γαλλικών με την Κα Όλα Δασκαλοπούλου.

Χάρη στα εργαστήρια, οι μαθητές ανακαλύπτουν τη φιλοσοφία με παιγνιώδη τρόπο μέσα από την ανταλλαγή, την τέχνη, αλλά και τις κλασικές φιλοσοφικές αναφορές. Στο LFHED, ασχολήθηκαν με το ακόλουθο ερώτημα της ταυτότητας «ποιος είμαι;».

Για περισσότερες πληροφορίες  σχετικά με τους συνεργάτες μας :
- Institut Français de Grèce : https://www.ifg.gr/fr/
Σχετικές αναρτήσεις