Αναζητώντας τον εαυτό μας – Οι μαθητές στις Ανθρωπιστικές επιστήμες, στη Λογοτεχνία, και στη Φιλοσοφία παρουσιάζουν.
  • Αναζητώντας τον εαυτό μας – Οι μαθητές στις Ανθρωπιστικές επιστήμες, στη Λογοτεχνία, και στη Φιλοσοφία παρουσιάζουν.-0
  • Αναζητώντας τον εαυτό μας – Οι μαθητές στις Ανθρωπιστικές επιστήμες, στη Λογοτεχνία, και στη Φιλοσοφία παρουσιάζουν.-1

Το τελευταίο τρίμηνο οι μαθητές έχουν ως αντικείμενο μελέτης: «Η γνώση του εαυτού μας». Αυτό τους επέτρεψε να εξετάσουν τη λογοτεχνική, φιλοσοφική και καλλιτεχνική δημιουργία από διάφορες οπτικές γωνίες, από τα σπουδαία κείμενα περί αγωγής του Ρουσσώ έως τον Καμύ, από τους ρομαντικούς συγγραφείς και την αυτογνωσία, οι μαθητές μπόρεσαν να εξερευνήσουν τις διαφορετικές εκφράσεις της ευαισθησίας.

Επέλεξαν λοιπόν δύο διαδρομές αναζήτησης γύρω από τα δύο πρώτα θέματα:
· Εκπαίδευση, μετάδοση, χειραφέτηση / Padlet « Des femmes qui ne font que ce qu’elles veulent » https://padlet.com/francoisbourgue/79zg1qxod52sd8ox
· Η έκφραση των ευαισθησιών / Padlet « Paysages urbains » https://padlet.com/francoisbourgue/cy1zm6h5p91anry8

 

Σχετικές αναρτήσεις