Τρεις τάξεις OGALCH στην Εθνική Πινακοθήκη και στο Ίδρυμα Θεοχαράκη
  • Τρεις τάξεις OGALCH στην Εθνική Πινακοθήκη και στο Ίδρυμα Θεοχαράκη-0
  • Τρεις τάξεις OGALCH στην Εθνική Πινακοθήκη και στο Ίδρυμα Θεοχαράκη-1
  • Τρεις τάξεις OGALCH στην Εθνική Πινακοθήκη και στο Ίδρυμα Θεοχαράκη-2
  • Τρεις τάξεις OGALCH στην Εθνική Πινακοθήκη και στο Ίδρυμα Θεοχαράκη-3
  • Τρεις τάξεις OGALCH στην Εθνική Πινακοθήκη και στο Ίδρυμα Θεοχαράκη-4

Τρεις τάξεις Ogalch, οι 5-2, 4-2 και 3-2, είχαν την ευκαιρία στις 17 και 22 Δεκεμβρίου 2021 να επισκεφθούν εκθέσεις που συνδέονται με τον ελληνικό πολιτισμό και την τέχνη.

Με τη συνοδεία της καθηγήτριας Καλλιτεχνικών Σοφίας Ένγκελμαν και των καθηγητών Νέων Ελληνικών Χριστιάνας Κατσαρού, Ρένας Μπρισίμη, Φωτεινής Σακαρίδου και Γιάννη Τζώτη, οι τάξεις 5-2, 4-2 και 3-2 Ogalch ξεναγήθηκαν σε μια πλούσια και αντιπροσωπευτική συλλογή έργων του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου από όλες τις περιόδους της δημιουργίας του (η 4-2, στο Ίδρυμα Θεοχαράκη) και στην εξαιρετικά πλούσια συλλογή έργων της νεοελληνικής ζωγραφικής τέχνης του 19ου, 20ού και 21ου αιώνα (οι 5-2 και 3-2) στη Νέα Εθνική Πινακοθήκη που ξανάνοιξε για το κοινό το Μάρτιο του 2021.

Χρήσιμες εμπειρίες, εμπλουτισμός παραστάσεων, ένα συν στη γενικότερη καλλιέργεια και επαφή με το νεοελληνικό πολιτισμό για όλους αυτούς τους μαθητές μας.

Και του χρόνου!

Σχετικές αναρτήσεις