Συνάντηση μαθητών FLE του ελληνικού τμήματός του LFHED με τους μαθητές του Lycée Français Pierre Loti της Istanbul

Οι μαθητές της Ε' υποδέχθηκαν στο μάθημα γαλλικών τους μαθητές του Lycée Français Pierre Loti με αφορμή τη συμμετοχή τους στο LFH-MUN που διοργανώνουν οι μαθητές του σχολείο μας.

Στα πλαίσια της συνεύρεσης αυτής, οι μαθητές των 2 σχολείων είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν, να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τη ζωή στις δύο χώρες, να κάνουν κοινές δραστηριότητες και débats.

Σχετικές αναρτήσεις