Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

2016-2017

Το γραφείο Επαγγελματικού προσανατολισμού στο LFHED

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΟ ΓΡ.Ε.Π. ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ:
 • πληροφόρηση για τις σπουδές και τα επαγγέλματα, με πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης (υπολογιστές, οδηγούς σπουδών ΑΕΙ και ΤΕΙ αλλά και άλλων σχολών και ξένων πανεπιστημίων κλπ)
 • συμβουλές σχετικά με την επαγγελματική συνέντευξη, τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συνοδευτικής επιστολής, motivation letter
 • εξατομικευμένες υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • βοήθεια σε ζητήματα οργάνωσης χρόνου, λήψης απόφασης, διαχείρισης του άγχους των εξετάσεων κλπ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Το ατομικό πρόγραμμα Ε.Π. περιλαμβάνει:

 • προσωπική συνέντευξη
 • χορήγηση ερωτηματολογίων
 • συζήτηση για τα αποτελέσματα
ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Οι περισσότεροι μαθητές έρχονται στο γραφείο ζητώντας να συμμετέχουν σε συνεδρίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού και λιγότεροι για πληροφορίες που αφορούν δεξιότητες συνέντευξης, σύνταξης CV και συγκρότησης φακέλου για σπουδές στο εξωτερικό.

Στις συνεντεύξεις Ε.Π. βασικό αίτημα των συμβουλευομένων είναι να επιβεβαιώσουν τις ήδη υφιστάμενες επιλογές τους, να γνωρίσουν περισσότερες εναλλακτικές επιλογές, να ξεκαθαρίσουν μέσα τους τι επιθυμούν περισσότερο και πώς μπορούν να αποφασίσουν.

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

Στόχος των συναντήσεων είναι η βελτίωση της αυτογνωσίας των μαθητών, η συνειδητοποίηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους, των ενδιαφερόντων, των δεξιοτήτων και των επιθυμιών τους που θα τους οδηγήσουν σε μια ταιριαστή απόφαση.

Στο τέλος της συμβουλευτικής διαδικασίας οι μαθητές δηλώνουν ότι φεύγουν ευχαριστημένοι όχι επειδή έχουν βρει κάποια έτοιμη λύση αλλά επειδή έχουν ανακαλύψει περισσότερα στοιχεία για τον εαυτό τους και ανακουφισμένοι καθώς νιώθουν πιο έτοιμοι να διαχειριστούν το τόσο δύσκολο έργο της επιλογής σπουδών και επαγγέλματος.

 

Συμβουλευτική σταδιοδρομίας - Προτεινόμενες Δράσεις

Α'-Β' Γυμνασίου:
 • Γνωριμία με διάφορα επαγγέλματα μέσα από διαθεματικές εργασίες
 • Επαγγέλματα του παρελθόντος, του παρόντος και του    μέλλοντος
 • Αντιλήψεις σχετικά με διάφορα επαγγέλματα
 • Εκμάθηση χρήσης των μέσων πληροφόρησης του γραφείου
Γ' Γυμνασίου
 • Αυτογνωσία – Αυτοαντίληψη – Αυτοεκτίμηση (μέσω ψυχομετρικών μεθόδων)
 • Επαγγελματικές αξίες – επαγγελματικά ενδιαφέροντα
 • Γενικός διαχωρισμός επαγγελμάτων
 • Επαγγελματικές μονογραφίες (πληροφορίες για επαγγελματικές ενασχολήσεις κυρίως στα μη παραδοσιακά – γνωστά επαγγέλματα, επαγγελματικές διέξοδοι, αγορά εργασίας)
 • Βιωματική προσέγγιση μέσω συν/ξεων για εύρεση εργασίας
 • Σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Α' Λυκείου:
 • Διερεύνηση ενδιαφερόντων και επαγγελματικών αξιών με ιδιαίτερη αναφορά στις δεξιότητες ζωής (επικοινωνία, λήψη αποφάσεων)
 • Διαδικασία λήψης απόφασης
 • Διαμόρφωση “πλάνου ζωής”
Β'-Γ' Λυκείου:          
 • Ενημέρωση για σχολές και σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Συνέντευξη​​​​​​​
Γ' Λυκείου:
 • Οδηγίες συμπλήρωσης μηχανογραφικού δελτίου

Αποσκοπώντας στα παραπάνω:

 • Υπάρχει πολυεπίπεδη συνεργασία του σχολείου μας με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ)
 • Τέχνη και επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Οργανώνονται «Ημέρες Καριέρας», με ομιλίες από ειδικούς στο χώρο της εργασίας και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και με συναντήσεις των μαθητών με επαγγελματίες
 • Γίνονται ενημερώσεις σχετικά με τις σπουδές στο εξωτερικό