Σε πλήρη προετοιμασία του Φόρουμ για τη Δημοκρατία στην Αθήνα, οι εθελοντές των μαθητών της option théâtre φόρεσαν τα κοστούμια τους για τις τελικές πρόβες.
  •  Σε πλήρη προετοιμασία του Φόρουμ για τη Δημοκρατία στην Αθήνα, οι εθελοντές των μαθητών της option théâtre φόρεσαν τα κοστούμια τους για τις τελικές πρόβες.-0
  •  Σε πλήρη προετοιμασία του Φόρουμ για τη Δημοκρατία στην Αθήνα, οι εθελοντές των μαθητών της option théâtre φόρεσαν τα κοστούμια τους για τις τελικές πρόβες.-1
  •  Σε πλήρη προετοιμασία του Φόρουμ για τη Δημοκρατία στην Αθήνα, οι εθελοντές των μαθητών της option théâtre φόρεσαν τα κοστούμια τους για τις τελικές πρόβες.-2
  •  Σε πλήρη προετοιμασία του Φόρουμ για τη Δημοκρατία στην Αθήνα, οι εθελοντές των μαθητών της option théâtre φόρεσαν τα κοστούμια τους για τις τελικές πρόβες.-3

La présentation de cette version raccourcie de « Démocratie » s’est faite en ouverture du forum. 

Avec le concours de la Mairie d’Athènes, du New York Times et du Lycée Franco-Hellénique Eugène Delacroix.

Remerciements aux auteurs du roman graphique « Démocratie ».

Nous vous informons que suite à l’inauguration de l’exposition « Les enfants célèbrent la démocratie » hier soir en présence de l’ambassadeur, Christophe Chantepy, de Mme la proviseure et de la participation de l’équipe théâtrale de votre établissement, un article a été publié sur le site de l’ambassade.

Vous pouvez le consulter à l’adresse suivante 

En français http://www.ambafrance-gr.org/Inauguration-de-l-exposition-Les-enfants-celebrent-la-democratie

En grec, très prochainement http://www.ambafrance-gr.org/Inauguration-de-l-exposition-Les-enfants-celebrent-la-democratie-8104

Σχετικές αναρτήσεις