Πρωτόγνωρη αλλά επιτυχής επιστροφή στο σχολείο !
 • Πρωτόγνωρη αλλά επιτυχής επιστροφή στο σχολείο !-0
 • Πρωτόγνωρη αλλά επιτυχής επιστροφή στο σχολείο !-1
 • Πρωτόγνωρη αλλά επιτυχής επιστροφή στο σχολείο !-2
 • Πρωτόγνωρη αλλά επιτυχής επιστροφή στο σχολείο !-3
 • Πρωτόγνωρη αλλά επιτυχής επιστροφή στο σχολείο !-4
 • Πρωτόγνωρη αλλά επιτυχής επιστροφή στο σχολείο !-5
 • Πρωτόγνωρη αλλά επιτυχής επιστροφή στο σχολείο !-6
 • Πρωτόγνωρη αλλά επιτυχής επιστροφή στο σχολείο !-7
 • Πρωτόγνωρη αλλά επιτυχής επιστροφή στο σχολείο !-8
 • Πρωτόγνωρη αλλά επιτυχής επιστροφή στο σχολείο !-9
 • Πρωτόγνωρη αλλά επιτυχής επιστροφή στο σχολείο !-10
 • Πρωτόγνωρη αλλά επιτυχής επιστροφή στο σχολείο !-11
 • Πρωτόγνωρη αλλά επιτυχής επιστροφή στο σχολείο !-12
 • Πρωτόγνωρη αλλά επιτυχής επιστροφή στο σχολείο !-13
 • Πρωτόγνωρη αλλά επιτυχής επιστροφή στο σχολείο !-14
 • Πρωτόγνωρη αλλά επιτυχής επιστροφή στο σχολείο !-15
 • Πρωτόγνωρη αλλά επιτυχής επιστροφή στο σχολείο !-16
 • Πρωτόγνωρη αλλά επιτυχής επιστροφή στο σχολείο !-17
 • Πρωτόγνωρη αλλά επιτυχής επιστροφή στο σχολείο !-18
 • Πρωτόγνωρη αλλά επιτυχής επιστροφή στο σχολείο !-19
 • Πρωτόγνωρη αλλά επιτυχής επιστροφή στο σχολείο !-20
 • Πρωτόγνωρη αλλά επιτυχής επιστροφή στο σχολείο !-21
 • Πρωτόγνωρη αλλά επιτυχής επιστροφή στο σχολείο !-22
 • Πρωτόγνωρη αλλά επιτυχής επιστροφή στο σχολείο !-23

Ήταν μία πρόκληση η φετινή επιστροφή στα θρανία, αλλά τελικά πραγματοποιήθηκε με τις καλύτερες συνθήκες.

Η διεύθυνση του LFHED με ικανοποίηση σημειώνει ότι τα παιδιά - ακόμη και τα μικρά - συμμορφώνονται με τις οδηγίες που ορίζει το πρωτόκολλο υποδοχής του σχολείου. Είναι φανερό ότι όλοι μας επιδεικνύουμε καλή θέληση, εγγυόμαστε τις προϋποθέσεις για μια συλλογική συνύπαρξη και διασφαλίζουμε τις συνθήκες εκείνες για την προστασία της δημόσιας υγείας. Τέλος, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είμαστε ευτυχείς που οι μαθητές μας χαίρονται που ξαναβλέπουν τους συμμαθητές και τους δασκάλους τους …!

Πριν από όλα, στην αρχή αυτής της ιδιαίτερης χρονιάς, πρέπει να ευχαριστήσουμε το σύνολο του προσωπικού που εργάστηκε κατά τη διάρκεια όλου του καλοκαιριού για να προετοιμάσει την επιστροφή στο σχολείο.

Ευχόμαστε ένα καλό ξεκίνημα σε όλους τους μαθητές και στο προσωπικό μας !

Σχετικές αναρτήσεις