Παραπληροφόρηση / φήμες: επιβάλλεται επαγρύπνηση.

Σε αντίθεση με τις φήμες που διαδίδονται, το LFHED λειτουργεί και παραμένει ανοιχτό για τους μαθητές και το προσωπικό. Οι μεμονωμένες περιπτώσεις υγείας αντιμετωπίζονται απόλυτα ευθυγραμμισμένα με τις συστάσεις των ελληνικών αρχών και με σεβασμό προς τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων που επηρεάζονται από τα μέτρα. Μόνο επίσημες πληροφορίες από το σχολείο μπορούν να αναμεταδοθούν ως αξιόπιστη πηγή. 

Σχετικές αναρτήσεις