Μαθήματα εξ αποστάσεως από τις 7 Σεπτεμβρίου και επιστροφή των μαθητών στα θρανία στις 14 Σεπτεμβρίου
Μαθήματα εξ αποστάσεως από τις 7 Σεπτεμβρίου και επιστροφή των μαθητών στα θρανία στις 14 Σεπτεμβρίου

La rentrée physique des élèves au Lycée Franco-hellénique Eugène Delacroix ne sera possible qu’à compter du 14 septembre mais l’année scolaire débutera sous la forme d’un enseignement à distance à compter du 7 septembre ; les modalités du début de l’année scolaire seront adressées aux familles par courriel. 

Σχετικές αναρτήσεις