Ημέρα Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Τμήματος
 • Ημέρα Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Τμήματος-0
 • Ημέρα Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Τμήματος-1
 • Ημέρα Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Τμήματος-2
 • Ημέρα Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Τμήματος-3
 • Ημέρα Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Τμήματος-4
 • Ημέρα Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Τμήματος-5
 • Ημέρα Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Τμήματος-6
 • Ημέρα Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Τμήματος-7
 • Ημέρα Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Τμήματος-8
 • Ημέρα Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Τμήματος-9
 • Ημέρα Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Τμήματος-10
 • Ημέρα Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Τμήματος-11
 • Ημέρα Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Τμήματος-12
 • Ημέρα Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Τμήματος-13
 • Ημέρα Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Τμήματος-14
 • Ημέρα Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Τμήματος-15

Την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022, το Ελληνικό Τμήμα διοργάνωσε μια «Ημέρα Σταδιοδρομίας» με σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να επιλέξουν τον προσανατολισμό τους από τηνΓ’ γυμνασίου έως τη Β’ λυκείου.

41 ομιλητές, απόφοιτοι του σχολείουκαι γονείς μαθητών, από διάφορους τομείς (δάσκαλοι, γιατροί, τραπεζικοί, ηθοποιοί, τεχνικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών, αθλητές κ.λπ.)μιλήσαν για τη δουλειά τους, την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, αλλά έδωσαν και ενθουσιώδεις συμβουλές στους μελλοντικούς φοιτητές μας.

Μια πολύ εποικοδομητική μέρα για τους μαθητές μας που μπόρεσαν να ανακαλύψουν τόσο διαφορετικά και τόσο πρωτότυπα επαγγέλματα!

Σχετικές αναρτήσεις