Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-0
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-1
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-2
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-3
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-4
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-5
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-6
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-7
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-8
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-9
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-10
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-11
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-12
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-13
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-14
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-15
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-16
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-17
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-18
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-19
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-20
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-21
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-22
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-23
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-24
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-25
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-26
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-27
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-28
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-29
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-30
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-31
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-32
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-33
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-34
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-35
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-36
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-37
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-38
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-39
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-40
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-41
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-42
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-43
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-44
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-45
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-46
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-47
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-48
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-49
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-50
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-51
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-52
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-53
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-54
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-55
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-56
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-57
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-58
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-59
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-60
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-61
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-62
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-63
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-64
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-65
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-66
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-67
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-68
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-69
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-70
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-71
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-72
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-73
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-74
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-75
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-76
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-77
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-78
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-79
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-80
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-81
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-82
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-83
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-84
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-85
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-86
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-87
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-88
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-89
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-90
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-91
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-92
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-93
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-94
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-95
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-96
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-97
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-98
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-99
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-100
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-101
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-102
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-103
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-104
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-105
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-106
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-107
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-108
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-109
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-110
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-111
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-112
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-113
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-114
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-115
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-116
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-117
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-118
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-119
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-120
 • Η μικρή γκαλερί τέχνης – Σχολική χρονιά 2019-2020-121

Κατά όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς - πριν, κατά και μετά την καραντίνα– τα παιδιά του γαλλικού τμήματος, στο μάθημα των καλλιτεχνικών, εργάστηκαν πάνω σε διάφορα θέματα. Σε αυτήν τη συλλογή φωτογραφιών, σας προσκαλούμε να δείτε τις δημιουργίες τους. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα θέματα που δόθηκαν από την καθηγήτρια καλλιτεχνικών, Sophia Engelman.

6ème - Σειρά: «Αυτό το αντικείμενο δεν είναι αυτό που φαίνεται !»
Οι μαθητές μας φτιάξανε γλυπτά από επαναχρησιμοποιούμενα και ανακυκλώσιμα αντικείμενα δίνοντας τους μια εντελώς διαφορετική σημασία.
 
5ème - Σειρά: «Σκηνές καθημερινής ζωής στα μικρά χάρτινα θέατρα»
Οι μαθητές ανακάλυψαν της ιδιότητες του βάθους πεδίου, καθώς και του χώρου, φτιάχνοντας μικρά χάρτινα θεατράκια και kamishibai.
 
4ème - Σειρά : Παρειδωλία
Η λέξη αυτή προέρχεται από το πρόθημα «παρά» (αντί, εκτός) και το Αρχαίο Ελληνικό ουσιαστικό «εἴδωλον» που σημαίνει μη πραγματική εικόνα, αναπαράσταση, ομοίωμα. Παρειδωλία λοιπόν, ονομάζεται το ψυχολογικό φαινόμενο κατά το οποίο ένα δυσδιάκριτο ή ασαφές εξωτερικό ερέθισμα εκλαμβάνεται ως κάτι το ευκρινές και πλήρως αναγνωρίσιμο.
Οι μαθητές μας διέκριναν οικεία σχήματα σε ένα τοπίο, ένα σύννεφο ή σε διαφόρων ειδών αντικείμενα, και έπειτα τα έβγαλαν φωτογραφία.
 

3ème - Σειρά: «Πώς φαντάζεστε την πόλη του μέλλοντος »

Στα πλαίσια του διαθεματικού μαθήματος καλλιτεχνικά / γαλλικά, τα παιδιά ρωτήθηκαν με τι θα έμοιαζαν τα κτίρια του μέλλοντος αν φτιάχνονταν από ανακυκλωμένα υλικά. Βλέπουμε λοιπόν κτίσματα καινοτόμα (ως προς το χρώμα, τα σχέδια...κτλ), καθώς και κατασκευές πιο παραδοσιακές, που χρησιμοποιούν υλικά ελάχιστα τροποποιημένα.

Σχετικές αναρτήσεις