Η Ιστορία του

H Ελληνογαλλική Σχολή δημιουργήθηκε το 1974, στη θέση του μικρού σχολείου «Κολλάρος» που λειτουργούσε χωρίς καταστατικό, στους χώρους του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών στην οδό Σίνα, χάρη στην πολιτική βούληση δύο αρχηγών κρατών: των κυρίων Καραμανλή και Giscard d'Estaing. Το όραμα τους για σύγκλιση όχι μόνο των εκπαιδευτικών συστημάτων των δύο χωρών αλλά και των αντίστοιχων πολιτισμών, πραγματοποιήθηκε το 1975, μετά από ανταλλαγή μιας σειράς επιστολών μεταξύ των δύο κυβερνήσεων και της παραχώρησης από το ελληνικό κράτος ενός χώρου για να χτιστεί η ελληνογαλλική σχολή.

Για το σκοπό αυτό και με δεδομένο ότι ένα ξένο κράτος δεν δικαιούται να συνάψει συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης (99 ετών), δημιουργήθηκε μία Γαλλο-Ελληνική Πανελλήνια Ένωση για την Εκπαίδευση (AFHE), η οποία συγκέντρωσε προσωπικότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη των πολιτιστικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών και την ενίσχυση της χρήσης των γαλλικών στην Ελλάδα.

Το 1986, οι δύο κυβερνήσεις υπέγραψαν μια διεθνή συμφωνία για τη δημιουργία του Γαλλο-Ελληνικού σχολείου που θα λειτουργεί σαν ξένο σχολείο. Το καταστατικό-πλαίσιο που διέπει την οργάνωση του δημοσιεύθηκε στην Ελληνική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το 1988. Αυτό το καταστατικό συνοδεύτηκε και από μια συμφωνία, σύμφωνα με την οποία η AFHE, Ένωση Ελληνικού Δικαίου, παραχωρεί τη διαχείριση της Γαλλοελληνικής Σχολής (LFH) στην Ένωση για τη Διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας στην Ελλάδα (AEFG), Ένωση Γαλλικού Δικαίου με έδρα το Παρίσι.

Μέχρι το 1990 πρόεδρος της AEFG ήταν ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών.

Μετά τη δημιουργία του Συνδέσμου για τη Γαλλική Εκπαίδευση στο Εξωτερικό, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνογαλλικής Σχολής ορίζεται ο Διευθυντής του.

Τον Ιούλιο του 1990, δημοσιεύεται στην Γαλλική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με το διάταγμα με αριθμό 90-541, η συμφωνία ανάμεσα στην Γαλλική και την Ελληνική κυβέρνηση σχετικά με την Ελληνογαλλική Σχολή.

Στη συνέχεια, ανάμεσα στο 1993 και το 1996, υπογράφτηκαν δύο συμβάσεις μεταξύ της AEFE και της AEFG, με τις οποίες καθορίζονται οι όροι διάθεσης του προσωπικού, το πλαίσιο της κατάρτισης, η θέση και η διάρθρωση του γαλλικού και του ελληνικού τμήματος, οι διαδικασίες χορήγησης επιδοτήσεων από το γαλλικό Κράτος, οι προϋποθέσεις και οι όροι αμοιβής του προσωπικού…

Σε αυτό το πλαίσιο το Διοικητικό Συμβούλιο του διαχειριστικού συνδέσμου του LFH συνεδριάζει μια φορά το χρόνο, στο Παρίσι ή στην Αθήνα, υπό την προεδρία του διευθυντή του Συνδέσμου.

Το 2008, το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθετεί σαν όνομα του ιδρύματος: Ελληνογαλλική Σχολή Eugène Delacroix.

  • Η Ιστορία του-0
  • Η Ιστορία του-1
  • Η Ιστορία του-2
  • Η Ιστορία του-3
  • Η Ιστορία του-4