"Έξοδος από το γυναικωνίτη, μία νέα ματιά στην αρχαιότητα" - Παρουσίαση της Κ. Sebillotte Cuchet, καθηγήτρια αρχαίας ιστορίας στην Sorbonne
  • "Έξοδος από το γυναικωνίτη, μία νέα ματιά στην αρχαιότητα" - Παρουσίαση της Κ. Sebillotte Cuchet, καθηγήτρια αρχαίας ιστορίας στην Sorbonne-0
  • "Έξοδος από το γυναικωνίτη, μία νέα ματιά στην αρχαιότητα" - Παρουσίαση της Κ. Sebillotte Cuchet, καθηγήτρια αρχαίας ιστορίας στην Sorbonne-1
  • "Έξοδος από το γυναικωνίτη, μία νέα ματιά στην αρχαιότητα" - Παρουσίαση της Κ. Sebillotte Cuchet, καθηγήτρια αρχαίας ιστορίας στην Sorbonne-2
  • "Έξοδος από το γυναικωνίτη, μία νέα ματιά στην αρχαιότητα" - Παρουσίαση της Κ. Sebillotte Cuchet, καθηγήτρια αρχαίας ιστορίας στην Sorbonne-3
  • "Έξοδος από το γυναικωνίτη, μία νέα ματιά στην αρχαιότητα" - Παρουσίαση της Κ. Sebillotte Cuchet, καθηγήτρια αρχαίας ιστορίας στην Sorbonne-4
  • "Έξοδος από το γυναικωνίτη, μία νέα ματιά στην αρχαιότητα" - Παρουσίαση της Κ. Sebillotte Cuchet, καθηγήτρια αρχαίας ιστορίας στην Sorbonne-5
  • "Έξοδος από το γυναικωνίτη, μία νέα ματιά στην αρχαιότητα" - Παρουσίαση της Κ. Sebillotte Cuchet, καθηγήτρια αρχαίας ιστορίας στην Sorbonne-6

Η κυρία Sebillotte Cuchet, καθηγήτρια αρχαίας ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Sorbonne Paris I, είχε την καλοσύνη να παρουσιάσει στους μαθητές της Seconde και της Premiere κάποια από τα αποτελέσματα της έρευνάς που διενεργεί με φοιτητές της.

Η γυναίκα αποκτά, χάρη στα αρχαιολογικά και επιγραφικά ευρήματα, μία άλλη θέση τόσο στο πολιτικό στίβο όσο και στις κοινωνικές εκφάνσεις της αρχαίας πόλης και εξέρχεται της απομόνωσης από τον υποτιθέμενο γυναικωνίτη.

Σχετικές αναρτήσεις