Επιμορφωτικό σεμινάριο εξεταστών του IFG στην Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά
  • Επιμορφωτικό σεμινάριο εξεταστών του IFG στην Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά-0
  • Επιμορφωτικό σεμινάριο εξεταστών του IFG στην Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά-1
  • Επιμορφωτικό σεμινάριο εξεταστών του IFG στην Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά-2

To επιμορφωτικό σεμινάριο εξεταστών του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας έλαβε χώρα στο σχολείο μας από τις 12 εώς τις 15 ιουνίου. Το παρακολούθησαν όχι μόνο οι καθηγητές FLE του LFHED αλλά και καθηγητές από διαφορετικές περιοχές της Αθήνας καθώς και της Κορίνθου, της Πάτμου και της Ρόδου.

Ευχαριστούμε τους επιμορφωτές του σεμιναρίου, Κ. Χριστοδούλου και Κα Στυλιανού.

Σχετικές αναρτήσεις