Ένα άρθρο της εφημερίδας του σχολείου μας Echo d'Eugène δημοσιεύτηκε στο παράρτημα ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ της Εφημερίδας των Συντακτών
  • Ένα άρθρο της εφημερίδας του σχολείου μας Echo d'Eugène δημοσιεύτηκε στο παράρτημα ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ της Εφημερίδας των Συντακτών-0
  • Ένα άρθρο της εφημερίδας του σχολείου μας Echo d'Eugène δημοσιεύτηκε στο παράρτημα ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ της Εφημερίδας των Συντακτών-1
  • Ένα άρθρο της εφημερίδας του σχολείου μας Echo d'Eugène δημοσιεύτηκε στο παράρτημα ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ της Εφημερίδας των Συντακτών-2
  • Ένα άρθρο της εφημερίδας του σχολείου μας Echo d'Eugène δημοσιεύτηκε στο παράρτημα ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ της Εφημερίδας των Συντακτών-3
  • Ένα άρθρο της εφημερίδας του σχολείου μας Echo d'Eugène δημοσιεύτηκε στο παράρτημα ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ της Εφημερίδας των Συντακτών-4
  • Ένα άρθρο της εφημερίδας του σχολείου μας Echo d'Eugène δημοσιεύτηκε στο παράρτημα ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ της Εφημερίδας των Συντακτών-5
  • Ένα άρθρο της εφημερίδας του σχολείου μας Echo d'Eugène δημοσιεύτηκε στο παράρτημα ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ της Εφημερίδας των Συντακτών-6
  • Ένα άρθρο της εφημερίδας του σχολείου μας Echo d'Eugène δημοσιεύτηκε στο παράρτημα ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ της Εφημερίδας των Συντακτών-7
  • Ένα άρθρο της εφημερίδας του σχολείου μας Echo d'Eugène δημοσιεύτηκε στο παράρτημα ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ της Εφημερίδας των Συντακτών-8

Το άρθρο « Ποιο είναι το πραγματικό αντίτιμο των ρούχων μας ; » που συντάχθηκε για την εφημερίδα της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά (Lycée Franco-Hellénique Eugène Delacroix ) επαναδημοσιεύτηκε στις 2 Μαρτίου 2019 από την Εφημερίδα των Συντακτών και πιο συγκεκριμένα από το παράρτημα της που εκδίδεται από εφήβους πρόσφυγες, μετανάστες και έλληνες, κάθε δύο μήνες και τιτλοφορείται ''Πουλιά Αποδημητικά ''.

Στο δημοσίευμα αυτό αναφέρονται στην Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά (Lycée Franco-Hellénique Eugene Delacroix ) και στην εφημερίδα του Echo d’Eugène Νο 27(Janvier/Ιανουάριος 2019)

Συγχαρητήρια στους συντάκτες-μαθητές Σταυρούλα-Αναστασία Δεληπέτρου και Χάρις Παπαχρήστου της Γ1 λυκείου του ελληνικού τμήματος και στον φωτογράφο-μαθητή Μιχάλη Καρατζή της Β1 λυκείου του ελληνικού τμήματος. Επίσης, στις καθηγήτριες Ειρήνη Αντωνοπούλου και Irène Sanchez που εκπονούν το πρόγραμμα της έκδοσης της εφημερίδας και συνεργάστηκαν με την Ντενίζ Μπαιρακτάρη υπεύθυνη για την έκδοση του εντύπου ''Πουλιά Αποδημητικά '' της Εφημερίδας των Συντακτών.

Σχετικές αναρτήσεις