Διάλεξη στα αγγλικά με θέμα την κλιματική αλλαγή από τους μαθητές της Option Internationale Britannique
 • Διάλεξη στα αγγλικά με θέμα την κλιματική αλλαγή από τους μαθητές της Option Internationale Britannique-0
 • Διάλεξη στα αγγλικά με θέμα την κλιματική αλλαγή από τους μαθητές της Option Internationale Britannique-1
 • Διάλεξη στα αγγλικά με θέμα την κλιματική αλλαγή από τους μαθητές της Option Internationale Britannique-2
 • Διάλεξη στα αγγλικά με θέμα την κλιματική αλλαγή από τους μαθητές της Option Internationale Britannique-3
 • Διάλεξη στα αγγλικά με θέμα την κλιματική αλλαγή από τους μαθητές της Option Internationale Britannique-4
 • Διάλεξη στα αγγλικά με θέμα την κλιματική αλλαγή από τους μαθητές της Option Internationale Britannique-5
 • Διάλεξη στα αγγλικά με θέμα την κλιματική αλλαγή από τους μαθητές της Option Internationale Britannique-6
 • Διάλεξη στα αγγλικά με θέμα την κλιματική αλλαγή από τους μαθητές της Option Internationale Britannique-7
 • Διάλεξη στα αγγλικά με θέμα την κλιματική αλλαγή από τους μαθητές της Option Internationale Britannique-8
 • Διάλεξη στα αγγλικά με θέμα την κλιματική αλλαγή από τους μαθητές της Option Internationale Britannique-9
 • Διάλεξη στα αγγλικά με θέμα την κλιματική αλλαγή από τους μαθητές της Option Internationale Britannique-10

Την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου, οι μαθητές της Option Internationale Britannique οργάνωσαν μια διάλεξη στα Αγγλικά με θέμα « Climate Emergency » στο χωλ του σχολείου.

Το πρώτο πάνελ διεξήγαγε η Θάλεια Ραφτοπούλου και Αριάδνη Παναγιωτίδη (μαθήτριες της Α’ Λυκείου), οι οποίες παρουσίασαν το πρόβλημα του « Lignite Mining » (εξόρυξη λιγνίτη) στην Ελλάδα, τα πλεονεκτήματα καθώς και τα μειονεκτήματά του.

Οι μαθήτριες της Β’ Λυκείου έδωσαν έμφαση στις διατροφικές μας συνήθειες αλλά και στα διατροφικά μας απορρίμματα. Αρχικά, η Νεφέλη Χαντζή έκανε μια παρουσίαση εξηγώντας τις συνέπειες των διατροφικών μας συνηθειών για την υγεία μας και κατέληξε προτάσσοντας ελαφρές προσαρμογές που θα επέτρεπαν μια καλύτερη διατροφή. Έπειτα, η Yestimani Degleau μίλησε διεξοδικά για τα διατροφικά απορρίμματα που θα μπορούσαμε να μειώσουμε ή να ανακυκλώσουμε.

Τέλος, οι μαθητές της Γ’ Λυκείου προσέγγισαν θέματα όπως την οικολογία, την οικονομία και τον πολιτισμό. Ο Antonio Ballesta παρουσίασε τη στενή σύνδεση οικονομίας, πολιτικής και οικολογίας. Η Nefeli Bochereau έδειξε με τη σειρά της πως η γενιά της απέκτησε ενσυνείδηση στο θέμα του κλίματος, κυρίως μέσω των πλαστικών τεχνών, των street artists, των μουσικών και των κινηματογραφιστών που συμμετέχουν στη διαδικασία εκλαΐκευσής της.

Το κοινό υπήρξε πολύ ανοιχτό και έθεσε φλέγουσες ερωτήσεις στις οποίες μπόρεσαν και απάντησαν με δομημένο και σαφή τρόπο οι μαθητές-ομιλητές. Κατά τη λήξη της οικολογικής διάλεξης, η μαθήτρια μας και συντονίστρια Μαρία Νεφέλη Θεοδωροπούλου, πρότεινε το σχολείο μας να διερευνήσει την πιθανότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών μονάδων.

Σχετικές αναρτήσεις