Αίτηση συμμετοχής στον Διαγωνισμό Μαθηματικής Στρατηγικής και Αλγοριθμικής Σκέψης "ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ" - 2023

Για πληροφορίες και απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής πιέστε ΕΔΩ 

Η πληρωμή των 10 ευρώ για την συνδρομή του περιοδικού ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή του μαθητή στον εν λόγω διαγωνισμό όπως και η συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης με υπογραφή του κηδεμόνα θα γίνεται αποκλειστικά από το εξεταστικό μας κέντρο "ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ" στις πιο κάτω ημερομηνίες:

ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9,10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  ΤΙΣ ΩΡΕΣ 09.00-11.30
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   ΤΙΣ ΩΡΕΣ 09.00-11.30
ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2-3 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΙΣ ΩΡΕΣ 09.00-11.30
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΙΣ ΩΡΕΣ 09.00-11.30