Το Cross του LFHED 2023-2024 !
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-0
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-1
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-2
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-3
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-4
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-5
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-6
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-7
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-8
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-9
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-10
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-11
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-12
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-13
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-14
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-15
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-16
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-17
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-18
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-19
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-20
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-21
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-22
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-23
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-24
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-25
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-26
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-27
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-28
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-29
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-30
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-31
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-32
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-33
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-34
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-35
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-36
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-37
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-38
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-39
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-40
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-41
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-42
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-43
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-44
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-45
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-46
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-47
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-48
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-49
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-50
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-51
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-52
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-53
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-54
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-55
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-56
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-57
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-58
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-59
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-60
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-61
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-62
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-63
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-64
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-65
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-66
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-67
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-68
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-69
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-70
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-71
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-72
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-73
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-74
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-75
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-76
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-77
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-78
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-79
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-80
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-81
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-82
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-83
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-84
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-85
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-86
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-87
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-88
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-89
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-90
 • Το Cross του LFHED 2023-2024 !-91

Το Cross του LFHED 2023-2024 !

Την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023, οι μαθητές των τάξεων του γυμνασίου και του λυκείου των γαλλικών και ελληνικών τμημάτων έλαβαν μέρος στο CROSS του LFHED. Η απόσταση ήταν 2024 μέτρα προς τιμήν των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024. Περίπου 300 μαθητές απόλαυσαν τη συμμετοχή τους σ' αυτό το αθλητικό γεγονός.

Και του χρόνου!

Tα αποτελέσματα του CROSS 2024m :

Σχετικές αναρτήσεις