Εκδρομή – Χάρτης Καλής Συμπεριφοράς

Σε όλη την διάρκεια της εκδρομής ο μαθητής δεσμεύεται να:

 • Τηρώ τις εντολές των αρχηγών της εκδρομής ως προς τα εξής: ώρες και σημεία συνάντησης, οδηγίες ασφαλείας, δεν μετακινούμαι ποτέ μόνος/η μου, ακολουθώ την ώρα έγερσης και κατάκλισης, όπως αυτές ορίζονται από τους αρχηγούς της εκδρομής, δεν ενοχλώ τους/τις συμμαθητές/τριές μου τις ώρες ανάπαυσης.
 • Σέβομαι τους χώρους και τα μέρη που θα επισκεφθώ (δεν πετάω σκουπίδια έξω από τους κάδους, δεν γράφω στους τοίχους, δεν τρώω στο λεωφορείο).
 • Συμμετέχω πλήρως στις καθημερινές δραστηριότητες οργάνωσης γευμάτων, σερβιρίσματος και καθαρίσματος των χώρων, βελτιώνοντας έτσι την κοινή διαβίωση της ομάδας.
 • Συμπεριφέρομαι έτσι ώστε να δίνω την καλύτερη εικόνα του εαυτού μου και της Ελληνογαλλικής Σχολής: υιοθετώ στάση αγωγής του πολίτη (δεν πετάω τίποτα στην Φύση, ακολουθώ τις προσταγές της χώρας/περιοχής, καθώς ο νόμος προβλέπει ποινές και κυρώσεις σε περίπτωση παράβασής του), μιλώ σωστά σε ένταση κατάλληλη για την περίσταση (για παράδειγμα, ψιθυρίζω στα δωμάτια), ενώ διατηρώ προσηλωμένη την προσοχή μου στις επισκέψεις.
 • Σέβομαι τους/τις συμμαθητές/τριές μου καθώς και όλους τους ανθρώπους που τυχόν θα γνωρίσω.
 • Ενημερώνω τους αρχηγούς της ομάδας για οποιοδήποτε συμβάν (ασυνήθιστη συμπεριφορά).
 • Αποφεύγω κάθε στάση που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή τη ζωή μου και δεν ωθώ συμμαθητή/τριά μου σε τέτοιου είδους συμπεριφορές.
 • Προσέχω τα πράγματά μου, για τα οποία είμαι και ο μόνος υπεύθυνος.
 • Σέβομαι τους κανόνες προσωπικής υγιεινής και ντους κατά την διάρκεια της διαμονής μου.
 • Κάθε σοβαρό συμβάν δύναται να επιφέρει την άμεση διακοπή της παραμονής του/της μαθητή/τριας και την επιστροφή του/της στην οικογένειά του/της το νωρίτερο δυνατό, ενώ το κόστος της μεταφοράς (ταξί και λεωφορείο…) θα επιβαρύνει σε αυτήν την περίπτωση αποκλειστικά και μόνο την οικογένεια.

Οι γονείς επίσης δεσμεύονται να:

 • Ακολουθούν τις οδηγίες που δίνουν οι υπεύθυνοι της εκδρομής.
 • Παράσχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το παιδί (προβλήματα υγείας, συμπεριφοράς) για την αποφυγή ακραίων περιστατικών.
 • Αποζημιώσουν για τυχόν ζημίες ή βλάβες που έχουν προκληθεί από το παιδί.
 • Παραδώσουν και να παραλάβουν το παιδί την κατάλληλη ώρα και στο κατάλληλο σημείο αναχώρησης και άφιξης.