ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Σύντομα η φόρμα προεγγραφής θα είναι διαθέσιμη.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στο 2113009124 για επιπλέον πληροφορίες.